.

Zakończenie Roku Kursu Formacji Biblijnej

W dniu 12 czerwca o godz. 18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej została odprawiona Msza Święta na zakończenie Kursu Formacji Biblijnej KUL w roku akademickim 2021/2022, której przewodniczył ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Homilię wygłosił ks. prof. Henryk Witczyk. W koncelebrze Eucharystii uczestniczyli również ks. dr Marcin Zieliński oraz ks. prof. Sławomir Korona. Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy oraz Wykładowcy Kursu Formacji Biblijnej przeszli do sali udostępnionej nam przez Księdza Rektora Dariusza Bondyrę, gdzie odbyła się druga część naszych uroczystości.

Spotkanie w sali rozpoczęła krótka modlitwa, następnie ks. Prof. M. Wróbel skierował do zebranych ciepłe słowa powitania i podziękowania za ten rok wspólnej pracy i zgłębiania wiedzy biblijnej. Dodatkowo zaznaczył, że od jesieni wracamy do spotkań stacjonarnych w auli CTW KUL Jana Pawła II organizując zajęcia hybrydowo. Stworzy to możliwość udziału nie tylko mieszkańcom Lubelszczyzny, ale wszystkim łączącym się na wykłady z całej Polski i z za granicy oraz wielu zakonom Sióstr Klauzurowych, które licznie i aktywnie uczestniczą w Kursie Formacji Biblijnej. Następnie głos zabrał ks. Prof. H. Witczyk, który przedstawił zebranym nowe perspektywy, jakie stwarza przed kolejny rok akademicki. Wyraził uznanie dla lubelskiego środowiska zebranego wokół Dzieła Biblijnego Jana Pawła II, które działa bardzo prężnie i wnosi znaczący wkład w rozwój Biblistyki.

Po zakończeniu przemówień nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Kursu Formacji Biblijnej KUL i nastał czas na rozmowy indywidualne przy herbacie i pysznych ciastach.

Nasyceni duchowo i szczęśliwi z możliwości spotkania się i prowadzenia ciekawych konwersacji z uczestnikami i wykładowcami zakończyliśmy spotkanie wspólną modlitwą . Umocnieni kapłańskim błogosławieństwem rozjechaliśmy się do swoich środowisk, aby w nich na co dzień dawać świadectwo życia Ewangelią.

Joanna Izbicka

Szkoła Słowa Bożego – Lectio divina (Łk 24,46-53) – 23 czerwca 2022 r.

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w czwartek, 23 czerwca 2022 r. o godz. 19.45 w Archikatedrze Lubelskiej. Medytację na kanwie tekstu z XIII Niedzieli Zwykłej  (Łk 9,51-62) poprowadzi ks. kan. Józef Maciąg Serdecznie zapraszamy!

W Blasku i mocy Słowa Bożego – 14 czerwca 2022 r.

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i parafia Miłosierdzia Bożego w Lublinie zapraszają na Mszę Świętą i na duchową lekturę Biblii – we wtorek 14 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie (ul. Nałkowskich 80b). Temat: Co będzie z nami po śmierci według nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego?. Serdecznie zapraszamy!

Szkoła Słowa Bożego – Lectio divina

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w czwartek, 26 maja 2022 r. o godz. 19.45 w Archikatedrze Lubelskiej. Medytację na kanwie tekstu z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (Łk 24,46-53) poprowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Serdecznie zapraszamy!

W Blasku i mocy Słowa Bożego

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na Mszę Świętą i na duchową lekturę Biblii – we wtorek 24 maja 2022 r. o godz. 18.00 w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie (ul. Nałkowskich 80b). Temat: Co będzie z nami po śmierci?: Opis paruzji Chrystusa w Listach św. Pawła. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie Biblijne – Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie

„DARY DUCHA ŚWIĘTEGO: DAR MĄDROŚCI, DAR ROZUMU I DAR RADY”                        

W dniach 14-15 maja 2022 r. Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Dary Ducha Świętego: Dar Mądrości, Dar Rozumu i Dar Rady”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Łopocznie – w sobotę 14 maja o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 15 maja po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie – Tel. 609598587

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnopolski Tydzień Biblijny – Archidiecezja Lubelska, 1-7 maja 2022 r.

W dniu 1 maja 2022 r. w Archidiecezji Lubelskiej zostanie zainaugurowany XIV Tydzień Biblijny,którego tematem przewodnim jest: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody rozpocznie Szósty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Łukasza.

Centralne obchody Niedzieli Biblijnej w Archidiecezji Lubelskiej odbędą się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie (ul. Lubelska 97A). Podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Mszy będzie przewodniczył ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Podczas Niedzieli Biblijnej wierni otrzymają fragmenty tekstów biblijnych do osobistego rozważania i aktualizowania w swoim życiu.

We wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostaną wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych. Materiały biblijne (biuletyn, plakaty) zostały dostarczone na każdą parafię przez Wydział Duszpasterski.

W Tygodniu Biblijnym odbędą się następujące wydarzenia

4 maja 2022 r. o godz. 17.30 Kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie (ul. Gabriela Narutowicza 6): Biblijna Droga Światła. Prowadzi ks. dr Marcin Zieliński.

5 maja 2022 r. o godz. 19:45 Archikatedra Lubelska – Szkoła Słowa Bożego: Lectio divina (J 10,27-30). Prowadzi ks. kan. Józef Maciąg

10 maja 2022 r. godz. 18.00 Parafia Miłosierdzia Bożego w Lublinie – W Blasku i Mocy Słowa Bożego. Temat: „Co będzie z nami po śmierci?: Wieczne zbawienie lub wieczne potępienie w przekazie Nowego Testamentu”. Prowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel.

               Do uczestnictwa w Tygodniu Biblijnym wszystkich serdecznie zapraszamy.

                                                                                               Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

        Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej.

Życzenia Wielkanocne 2022

+                                                                                      Nowy Jork, Wielkanoc 2022
 
Chrystusa twarz oglądam
W umęczeniu i chwale
W słabości i mocy
W goryczy i radości
W ciemności i blasku
W wojnie i pokoju
W śmierci i życiu
I widzę… krzyż boleści…
W jutrzence Zmartwychwstania
              (M.S. Wróbel, Życie i Śmierć)
 
Drodzy Wykładowcy i Studenci Kursu Formacji Biblijnej KUL,
Drodzy Członkowie Dzieła Biblijnego Archidiecezji Lubelskiej,
 
Niechaj Zmartwychwstały Pan rozjaśnia ciemności, leczy zarazy, uśmierza wojny, kruszy lody, wynosi doliny, osładza gorycze, miłuje nienawiści, wypełnia pustki, objawia tajemnice i ożywia śmierć w naszym kruchym życiu skierowanym ku Wieczności.
Ciągłego doświadczania Jego Paschy – życzy z całego serca połączony w modlitwie
                                                                                     
                                                                         Ks. Mirosław S. Wróbel,
                                                                         Moderator Dzieła Biblijnego
                                                                         Archidiecezji Lubelskiej

WYDARZENIA BIBIJNE – MARZEC 2022

W Blasku i mocy Słowa Bożego – 29 marca 2022 r.

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na Mszę Świętą i na duchową lekturę Biblii – we wtorek 29 marca 2022 r. o godz. 18.00 w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Lublinie (ul. Nałkowskich 80b). Temat: Co będzie z nami po śmierci?: Wieczne zbawienie lub wieczne potępienie w przekazie Nowego Testamentu.

Serdecznie zapraszamy!

Szkoła Słowa Bożego – Lectio divina (J 8,1-11) – 31 marca 2022 r.

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w czwartek, 31 marca 2022 r. o godz. 19.45 w Archikatedrze Lubelskiej. Medytację na kanwie tekstu z V Niedzieli Wielkiego Postu (J 8,1-11) poprowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Serdecznie zapraszamy!