FORMULARZ ZAPISU NA KURS BIBLIJNY
I Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej  (dla I roku) II Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej (dla II roku) III Wykłady Monograficzne (dla III roku i wszystkich chętnych) Kurs prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Celem kursu jest:

– nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji;

– kształtowanie duchowości biblijnej;

– pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie;

– formacja animatorów Dzieła Biblijnego; PROGRAM KURSU FORMACJI BIBLIJNEJ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019