Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej

(24 stycznia 2021 r.)

W Archidiecezji Lubelskiej, w której trwają prace w ramach III Synodu dwa wydarzenia przygotują nas do owocnego przeżywania Niedzieli Słowa Bożego, przypadającej 24 stycznia 2021 r. Najpierw we wtorek – 19 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie biblijne z cyklu „W blasku i mocy słowa Bożego”, na którym będzie analizowany tekst z Apokalipsy św. Jana. Następnie w czwartek – 21 stycznia 2021 r. o godz. 18.00 odbędzie się Szkoła Słowa Bożego, w ramach której w formie lectio divina zostanie omówiona Ewangelia według św. Marka (Mk 1,14-20), która przypada na Niedzielę Słowa Bożego. Oba wydarzenia odbędą się w formie zdalnej na Platformie Zooma. Link do nich będzie dostępny na stronie Archidiecezji Lubelskiej (www.archidiecezjalubelska.pl) oraz na stronie Kursu Formacji Biblijnej (www.kurs-biblijny.pl). Zachęca się wszystkich kapłanów Archidiecezji Lubelskiej, aby w Niedzielę Słowa Bożego na Mszach Świętych dokonać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, ubogacić Liturgię Słowa komentarzem biblijnym oraz wygłosić homilię biblijną (materiały pomocnicze są dostępne na stronie Dzieła Biblijnego (www.biblista.pl).

W celu wzmocnienia badań biblijnych na gruncie naukowym i ich popularyzacji w naszej Ojczyźnie, pracownicy Sekcji Nauk Biblijnych KUL powołali do życia Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Biblistyki „Verbum Sacrum”. Wszystkich, którym leży na sercu udostępnianie bogactwa Biblii i docieranie z jej zbawczym orędziem do jak największej ilości odbiorców prosimy o duchowe i materialne wsparcie tej nowej inicjatywy biblijnej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Stowarzyszenia (www.verbumsacrum.pl).

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL

Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

w Archidiecezji Lubelskiej