Szkoła Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego  w Archikatedrze Lubelskiej w czwartek, 19 grudnia 2019 r. Medytacja na kanwie tekstu z 4 Niedzieli Adwentu (Mt 1,18-24) rozpoczyna się o godz. 19.45. Prowadzi ks. dr Marcin Zieliński. Serdecznie Zapraszamy!

Szkoła Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego  w Archikatedrze Lubelskiej w czwartek, 21 listopada 2019 r. Medytacja na kanwie tekstu Ewangelii z Uroczystości Chrystusa Króla (Łk 23,35-43) rozpoczyna się o godz. 19.45. Prowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Serdecznie Zapraszamy!

W Blasku i Mocy Słowa Bożego – Duchowa lektura Biblii

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na Eucharystię oraz duchową lekturę Biblii – we wtorek19 listopada 2019 r.o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16. Temat: „Apokalipsa św. Jana: Sposoby interpretacji. Prowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Serdecznie Zapraszamy!

Biblia Aramejska – Księga Kapłańska

Ukazał się kolejny tom Biblii Aramejskiej

Wśród najnowszych publikacji Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium jest   Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska autorstwa ks. prof. Antoniego Troniny. Książka ukazuje się jako t. 3 w serii Biblia Aramejska zainicjowanej przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. 
Księga Kapłańska, najkrótsza choć centralna księga Tory Mojżeszowej, nie cieszy się wśród chrześcijan większą poczytnością. Inaczej jest w tradycji żydowskiej, gdzie stanowi ona rdzeń objawienia biblijnego. Spośród 613 przykazań Tory niemal połowa (247) mieści się w tej właśnie księdze, która składa się z nakazów Bożych skierowanych do Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Zrozumiałe więc, że targum, czyli liturgiczna lektura tej księgi w języku aramejskim, aktualizuje te przykazania w kontekście życia pokoleń ludu Bożego. Najstarszy z targumów palestyńskich, odkryty przed kilkudziesięciu laty w Bibliotece Watykańskiej, należał niegdyś do Domu Neofitów i był własnością jednego z konwertytów żydowskich. Kodeks Neofiti 1 jest więc wymownym symbolem tego, jak tradycja judaistyczna może ubogacić chrześcijańską lekturę Starego i Nowego Testamentu.
Ks. prof. Antoni Tronina wydał wcześniej obszerny komentarz do Księgi Kapłańskiej. Akcentował w nim konieczność uwzględniania liturgii żydowskiej w katolickiej egzegezie Pisma św. Papieska Komisja Biblijna mówi o tym wyraźnie w dokumencie „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” (2002). Inicjatywa publikowana monumentalnego dzieła Biblii Aramejskiej w Lublinie jest odpowiedzią na apele ostatnich papieży, którzy zwracają się do biblistów katolickich z zachętą o korzystanie w swych pracach z dorobku egzegezy żydowskiej. Instytut Nauk Biblijnych KUL jest przykładem podjęcia takiego dialogu. Można żywić nadzieję, że dzieło to, dzięki pomocy kompetentnych biblistów i owocnej wydawniczej współpracy doczeka się szczęśliwego zakończenia w niedalekiej przyszłości. Niech stanie się ono godnym wypełnieniem pragnień Pasterzy Kościoła, którzy za zachętą Soboru Watykańskiego II starają się kontynuować dialog chrześcijańsko-żydowski. Polska edycja Biblii Aramejskiej dobrze wpisuje się w ten dialog.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Zapisy do 30 listopada w Ognisku Światła i Miłości
Pani Dorota – 881014605; 661874489; 502599245

Promocja III tomu Biblii Aramejskiej

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Dzieła Biblijnego oraz uczestników Kursu Formacji Biblijnej na Promocje III tomu Biblii Aramejskiej: Księga Kapłańska autorstwa Ks. Prof. Antoniego Troniny, który w tym roku obchodzi Zloty Jubileusz Kapłaństwa. W związku z tym 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w kościele akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Czcigodnego Jubilata a o godz. 17.00 w Centrum Transferu Wiedzy (aula 113) odbędzie się Promocja. W wydarzeniu weźmie także udział Ks. Prof. Antoni Paciorek, który także w tym roku obchodzi Zloty Jubileusz Kapłaństwa.


Spotkanie Biblijne – Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach

„EUCHARYSTIA W NOWYM TESTAMENCIE”                        

W dniach 19-20 października 2019 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Eucharystia w Nowym Testamencie”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 19 października o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 20 października po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 81-8285008

Serdecznie zapraszamy!