Janina Swół

KAPŁAN OCALAŁY Z ZAGŁADY – HONOROWYM OBYWATELEM LUBLINA

Ratowanie cudzego życia z narażeniem własnego -/ to prawdziwa miłość bliźniego./ W Polsce są liczne przykłady/ ratowania Żydów w okresie Zagłady/ i to jest powodem,/ że można Polaków nazwać bohaterskim narodem./ Mówię o tym szczerze,/ bo do tych uratowanych i ja należę. Tak, w końcówce obchodów 700- lecia Lublina, z głębokim przekonaniem pisze i mówi podczas spotkań, kolejny, trzynasty Honorowy Obywatel naszego miasta. W uroczystej sesji Rady Miasta, w samo południe 15 maja 2018 roku, w lubelskim Trybunale Koronnym uczestniczyło wielu gości. Przybyli Gospodarze naszego grodu, hierarchowie Kościoła, siostry zakonne, parlamentarzyści, profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przedstawiciele Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium” , lubelskich mediów, jak też przyjaciele oraz osoby, które zetknęły się z bohaterem tego dnia w różnych okolicznościach, czasie i miejscach. Ksiądz Infułat Grzegorz Pawłowski otrzymał, przyznany mu 22 marca 2018 roku, tytuł Honorowego Obywatela Lublina. Laudację wygłosił biblista z KUL, przyjaciel ks. Pawłowskiego, prof. Mirosław Wróbel. Najbardziej onieśmielało Księdza Infułata, że jako trzynasty już wyróżniony tym tytułem, znalazł się w towarzystwie poprzedzających go znakomitych osobistości m.in. Świętego Jana Pawła II.

Jerozolima- Lublin i Lubelszczyzna, to od wielu lat droga pokonywana przez tego skromnego, ale jakże dzielnego, dziś już 87-letniego kapłana. Urodził się w roku 1931 w zamojskiej żydowskiej rodzinie jako Jakub Hersz Griner. W roku 1942 jako jedenastolatek stracił w gettcie w Izbicy rodziców i siostry. Udało mu się zbiec. Ma niezwykle wierną pamięć. Słowami i czynami nieustannie wyraża dozgonną wdzięczność wszystkim , którzy pomogli mu po ucieczce, zarówno w latach okupacji, jak też po wojnie. Jako drugi dom traktuje prowadzony przez siostry benedyktynki Dom Dziecka w Puławach, a siostrę Klarę Staszczak, która pobłogosławiła go w dniu prymicji, jak drugą matkę. Wielu spotkanym na swojej życiowej drodze kapłanom i przyjaciołom poświęca rymowane teksty w powstających i wydawanych od kilku lat książkach. Od 1958 roku jest kapłanem, zatem świętuje właśnie 60- lecie kapłaństwa, a od roku 1970 pracuje w Ziemi Świętej, w kościele św. Piotra w Jafie. Byłem w Polsce dwanaście lat wikariuszem/ i szczerze tutaj wyznać muszę,/ że czułem się dobrze wśród Polskiego ludu. W Izraelu Ksiądz Infułat opiekuje się miejscowymi chrześcijanami oraz pielgrzymami. Nazywa siebie Sługą Mesjasza. Nigdy nikomu nie odmawia pomocy. Czy ktoś jest z Polski, czy z Rusi,/ na ławeczce spać nie musi./ Przychodzą do kościoła spragnieni ludzie/ po całodziennym upale i trudzie./ Wszystko bezinteresownie według polskiej gościnności.

Kilkanaście dni przed uroczystością w lubelskim Trybunale uczestniczyłam w sali Seminarium Metropolitalnego w promocji dziewiątej już książki księdza Pawłowskiego: Świadkowie wiary i miłosierdzia. Gościem specjalnym był tu ks. dr Jacek Stefański. Kapłan znający autora od swojego dzieciństwa w Izraelu, zaproszony został do opowiedzenia o roli księdza Grzegorza w swojej drodze do dorosłości i kapłaństwa. Ta historia również została opisana, ale relacjonując pokrótce, ma swój początek przed laty w przygotowaniu w języku hebrajskim małego chłopca z polsko-żydowskiej rodziny chrześcijańskiej w Izraelu do Pierwszej Komunii św., a następnie bierzmowania. By sprostać temu odpowiedzialnemu, trudnemu zadaniu, ksiądz sam opracował chłopcu i kolejnym swoim uczniom hebrajski katechizm. Oczywiście zobowiązany był do tajemnicy, gdyż odebrano by rodzinie przysługujące jej w tym kraju prawa. Przez lata przyjeżdżał do domu uczniów na motocyklu w charakterze „wujka”. Trzeba uczyć dzieci w języku tego kraju/ i dostosować się do tutejszych zwyczajów./ Na lekcje religii jeździłem do dzieci do domu/ po cywilnemu ze względu na sąsiadów – uczyłem po kryjomu. Po pewnym czasie rodzina Jacka wyjechała do Ameryki, gdzie młody człowiek zdał maturę, a następnie wstąpił do seminarium. Przez cały czas utrzymywał kontakt ze swoim katechetą i oczywiście zaprosił go na święcenia. Obecnie ksiądz dr Jacek Stefański pracuje w Polsce, jest również wykładowcą. W spotkaniu promocyjnym ciepło i z uznaniem mówili o autorze m.in. ksiądz Arcybiskup Stanisław Budzik , jak też prezentujący książkę profesor Mirosław Wróbel. Ksiądz Pawłowski zaś dziękując za pomoc w przygotowaniu i wydawaniu książek, wymieniał wielu przyjaciół, zwłaszcza ludzi Kościoła, ale też z radością przywitał obecną zaprzyjaźnioną od lat rodzinę z niepełnosprawną dziewczynką. Prof. Mirosław Wróbel, twórca i opiekun naukowy Kursu Formacji Biblijnej, od dawna organizuje niezapomniane spotkania z księdzem Pawłowskim m.in. studentów KUL-u oraz pielgrzymów w Ziemi Świętej. Jako niezawodny przyjaciel, zachęca też pełnego życia, mimo wieku kapłana, do pisania kolejnych tekstów, a także wraz z życzliwymi pracownikami Wydawnictwa „Gaudium”, pomaga w ich przygotowaniu do druku. Podczas spotkań z serdecznym uśmiechem wyraża swoją radość z faktu przyjaźni z sędziwym Księdzem Grzegorzem cytując jego humorystyczne wyznanie: Nie zależy mi na życiu, mogę opuścić ten świat/ w wieku nawet 120 lat. Ktoś zauważył, że takiego właśnie wieku dożył biblijny Mojżesz. Wiosną 2012 roku, poprzez udział w promocji pierwszej książki księdza infułata w Lublinie, przeżyłam głęboko usłyszaną na żywo, niezwykłą historię życia, a zwłaszcza tułaczki żydowskiego chłopca, opowiedzianą przez autora. Napisałam wówczas do „Głosu..” tekst o dramatach czasu wojny żydowskich matek późniejszych kapłanów (również księdza Romualda J. Wekslera- Waszkinela). Potem zaś, w sierpniu 2016 roku, doświadczyłam serdecznej jego opieki, gdy przyjął naszą grupę pielgrzymkową na śniadaniu w Jafie, a następnie przez cały dzień towarzyszył nam w zwiedzaniu, zaś w kolejne dni przysyłał, czytane nam przez profesora Wróbla w autokarze, sympatyczne, żartobliwe sms-y. Niezwykłym darem, którym oczarowuje wszystkich, którzy się z nim zetknęli, jest poczucie humoru wyrażane króciutkimi rymowankami, np. Módlcie się za nami kapłanami, żebyśmy się nie otrzaskali ze świętościami. I kolejny: W okresie hitlerowskim antysemita w kościele woła:” Niech wszyscy Żydzi wyjdą z kościoła!” Po pewnej chwili Pan Jezus, Matka Boża i patron Święty Paweł kościół opuścili. Na poważnie jednak, poruszają mnie szczególnie liczne przeżywane rozterki kapłana. Nie wiedziano, że jestem związany z zagładą./ Wtajemniczeni księża służyli mi radą,/ żeby nie ujawniać żydowskiej narodowości,/ bo w pracy kapłańskiej mogę mieć trudności/….ale czułem, że zapieram się ojca i matki,/ sióstr i całej żydowskiej rodziny,/ która zginęła w okrutny sposób i nie z własnej winy. Po odnalezieniu zaś w Izraelu brata i podjęciu decyzji wyjazdu do pracy w Ziemi Świętej, był niemal zrozpaczony. Kochałem Polskę, miałem tu przyjaciół wielu/..Pan Bóg kiedyś posłał do Niniwy Jonasza,/ a to powołanie było od Mesjasza./ Można powiedzieć- nadzwyczajne powołanie-/ widocznie Chrystus miał dla mnie specjalne zadanie./ Jednak pomimo chęci wyjazdu: Nie żegnałem się z Bożym ludem z ambony/ z obawy, że z tej drogi zostanę zawrócony./.. Kiedy granicę polską przekraczałem/ w pociągu gorzkimi łzami płakałem. Końcową refleksją mogą być określenia przyjaciół : prof. Mirosława Wróbla, że Ksiądz Grzegorz Pawłowski ” przywołując w swoich utworach osoby i miejsca z Polski i Izraela, buduje tęczowy most przyjaźni pomiędzy Żydami i chrześcijanami” oraz biskupa Mieczysława Cisło, iż „przez ewangeliczną mądrość i wierność najwyższym wartościom, których zwornikiem jest Chrystus, stał się – mówiąc językiem arcybiskupa Życińskiego- obywatelem republiki pięknych dusz.”


 

Zakończenie roku Kursu Formacji Biblijnej 2017-2018

Drodzy Wykładowcy, Słuchacze, Absolwenci i Przyjaciele Kursu Formacji Biblijnej KUL,

serdecznie zapraszamy na zakończenie roku Kursu Formacji Biblijnej 2017-2018 w najbliższą sobotę 16.06.2018. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 8.00 w kościele akademickim KUL, następnie odbędzie się rozdanie dyplomów naszym Absolwentom oraz wspólna agapa w s. 919 CJPII.  

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i świętowania.

 

 

Spotkanie Biblijne w Kaliszanach

SPOTKANIE BIBLIJNE – OGNISKO ŚWIATŁA I MIŁOŚCI W KALISZANACH

DUCH ŚWIĘTY – PARAKLET”

W dniach 12-13 maja 2018 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Duch Święty – Paraklet”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 12 maja o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 13 maja po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 81-8285008

Serdecznie zapraszamy!

 

Ogólnopolska Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny w Archidiecezji Lubelskiej

W dniu 15 kwietnia 2018 r. w Archidiecezji Lubelskiej zostanie zorganizowana Niedziela Biblijna, która zainauguruje X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody będzie ubogacał Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, który zostanie zainaugurowany w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 13 kwietnia o godz. 9.30 w auli 1031. Przedmiotem lektury będzie List św. Pawła do Rzymian.

Centralne obchody Niedzieli Biblijnej odbędą się w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie (ul. Narutowicza 6) Podczas Mszy Świętej o godz. 13.15 nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Mszy będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Na pozostałych mszach homilię biblijną będzie głosił ks. dr Marcin Zieliński, z-ca Moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Podczas Niedzieli Biblijnej wierni otrzymają fragmenty Listu do Rzymian do osobistego rozważania i aktualizowania w swoim życiu. Będzie także możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz najnowszej literatury biblijnej.

We wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostaną wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych. Materiały biblijne (biuletyn, plakaty) zostały dostarczone na każdą parafię przez Wydział Duszpasterski.

Do uczestnictwa w Niedzieli Biblijnej wszystkich serdecznie zapraszamy.

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II