Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych

Archidiecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

             Kurs Formacji Biblijnej

                                     Rok akademicki 2019/2020

I Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej  (dla I roku)

II Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej (dla II roku)

III Wykłady Monograficzne (dla III roku i wszystkich chętnych)

Kurs jest prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Celem kursu jest:

– nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji

– kształtowanie duchowości biblijnej

– pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie

– formacja animatorów Dzieła Biblijnego

           WYKŁADY W ROKU AKADEMICKIM  2019/2020

PODSTAWOWY KURS FORMACJI BIBLIJNEJ  (I ROK)

Stary Testament: Pięcioksiąg (dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL)

Geografia i archeologia biblijna (dr Bartłomiej Sokal)

Metody interpretacji Pisma Świętego (ks. prof. Stefan Szymik, MSF)

Biblia w duszpasterstwie i w życiu duchowym chrześcijan (ks. dr hab. Jan Miczyński)

Wprowadzenie w biblijny język grecki (ks. dr hab. Andrzej Piwowar) – zajęcia fakultatywne

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach  9:40 – 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka greckiego w godzinach 8:00 – 9:30). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II (Gmach Główny – sala 47)

9 listopada 2019 r.

30 listopada 2019 r.

11 stycznia 2020 r.

15 lutego 2020 r.

7 marca 2020 r.

28 marca 2020 r.

9 maja 2020 r.

30 maja 2020 r.

                           POGŁĘBIONY KURS FORMACJI BIBLIJNEJ  (II ROK)

Stary Testament: Teksty prorockie i pisma mądrościowe (ks. prof. Antoni Tronina/ks. dr Sławomir Korona)

Nowy Testament: Tradycja synoptyczna i pisma Janowe (mgr Przemysław Kubisiak)

Teologia św. Pawła (dr Bartłomiej Sokal)

Biblia w duszpasterstwie i życiu duchowym chrześcijan (ks. mgr lic. Paweł Matyjaszewski)

Wprowadzenie w biblijny język hebrajski (mgr lic. Michał Klukowski) – zajęcia fakultatywne

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach 9:40 – 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka hebrajskiego w godzinach 8:00 – 9:30). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II (Gmach Główny – sala 47)

16 listopada 2019 r.

7 grudnia 2019 r.

18 stycznia 2020 r.

22 lutego 2020 r.

14 marca 2020 r.

4 kwietnia 2020 r.

16 maja 2020 r.

6 czerwca 2020 r.

                      WYKŁADY MONOGRAFICZNE (III ROK I WSZYSCY CHĘTNI)

Stary Testament:  Marność i radość w Księdze Koheleta  (ks. dr Marcin Zieliński)

Nowy Testament: Znaczenie i funkcja Ducha Świętego w Ewangelii św. Jana (ks. prof. Mirosław S. Wróbel)     

Biblia a patrologia: Teksty biblijne w interpretacji Ojców Kościoła (dr Lesław Łesyk) 

Biblia a literatura: Motywy biblijne w literaturze (prof. Mirosława Ołdakowska -Kufel)

Wprowadzenie w biblijny język aramejski (mgr lic. Michał Klukowski) – zajęcia fakultatywne

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach  9:40 – 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka aramejskiego w godzinach 8:00 – 9:30). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  Jana Pawła II (Gmach Główny – sala 47)

23 listopada 2019 r.

14 grudnia 2019 r.

25 stycznia 2020 r.

29 lutego 2020 r.

21 marca 2020 r.

25 kwietnia 2020 r.

23 maja 2020 r.

13 czerwca 2020 r.

Poza wykładami wszyscy uczestnicy są zaproszeni raz w miesiącu do wspólnotowego przeżywania duchowej lektury lectio divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej oraz do spotkania z żywym Słowem Bożym W Blasku i Mocy Słowa Bożego w kościele rektoralnym pw Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica  16a– prowadzią: ks. prof. Mirosław S. Wróbel, ks. dr Marcin Zieliński, ks. mgr. lic. Józef Maciąg.

Koszt kursu dla uczestnika na cały rok – 250 zł

Informacje i zapisy do 31.10.2019 r. prosimy kierować na stronę- http://www.kurs-biblijny.pl

lub zgłaszać telefonicznie – tel. 502 596 245 i 661 874 489