Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska autorstwa ks. prof. Antoniego Troniny.

Książka ukazała się jako t. 3 w serii Biblia Aramejska zainicjowanej przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL.
Foto relacja ze spotkania autorskiego w MBP nr 35, ul. Bursztynowa 20 (17.11.2019)