Uroczystości pogrzebowe

Z wiarą i chrześcijańską nadzieją na zmartwychwstanie
żegnamy
o. prof. Hugolina Helmuta Langkammera OFM

wybitnego biblistę, dziekana Wydziału Teologii KUL w latach 1987-1993 

R.I.P. 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Parafii Świętego Antoniego we Wrocławiu (al. Jana Kasprowicza 26)
3 lutego 2021 r. o godzinie 11.00

Transmisja na stronie: http://antoni.w-w.pl/index.php/transmisje/