Zakończenie Roku Kursu Formacji Biblijnej

W dniu 12 czerwca o godz. 18.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej została odprawiona Msza Święta na zakończenie Kursu Formacji Biblijnej KUL w roku akademickim 2021/2022, której przewodniczył ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Homilię wygłosił ks. prof. Henryk Witczyk. W koncelebrze Eucharystii uczestniczyli również ks. dr Marcin Zieliński oraz ks. prof. Sławomir Korona. Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy oraz Wykładowcy Kursu Formacji Biblijnej przeszli do sali udostępnionej nam przez Księdza Rektora Dariusza Bondyrę, gdzie odbyła się druga część naszych uroczystości.

Spotkanie w sali rozpoczęła krótka modlitwa, następnie ks. Prof. M. Wróbel skierował do zebranych ciepłe słowa powitania i podziękowania za ten rok wspólnej pracy i zgłębiania wiedzy biblijnej. Dodatkowo zaznaczył, że od jesieni wracamy do spotkań stacjonarnych w auli CTW KUL Jana Pawła II organizując zajęcia hybrydowo. Stworzy to możliwość udziału nie tylko mieszkańcom Lubelszczyzny, ale wszystkim łączącym się na wykłady z całej Polski i z za granicy oraz wielu zakonom Sióstr Klauzurowych, które licznie i aktywnie uczestniczą w Kursie Formacji Biblijnej. Następnie głos zabrał ks. Prof. H. Witczyk, który przedstawił zebranym nowe perspektywy, jakie stwarza przed kolejny rok akademicki. Wyraził uznanie dla lubelskiego środowiska zebranego wokół Dzieła Biblijnego Jana Pawła II, które działa bardzo prężnie i wnosi znaczący wkład w rozwój Biblistyki.

Po zakończeniu przemówień nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom Kursu Formacji Biblijnej KUL i nastał czas na rozmowy indywidualne przy herbacie i pysznych ciastach.

Nasyceni duchowo i szczęśliwi z możliwości spotkania się i prowadzenia ciekawych konwersacji z uczestnikami i wykładowcami zakończyliśmy spotkanie wspólną modlitwą . Umocnieni kapłańskim błogosławieństwem rozjechaliśmy się do swoich środowisk, aby w nich na co dzień dawać świadectwo życia Ewangelią.

Joanna Izbicka