Życzenia na Boże Narodzenie


Boże Narodzenie 2019    
 
Droga do Betlejem, to wędrówka
do tajemnicy wszechmocnego Boga,
który stał się Synem Człowieczym.
Droga z Betlejem, to wędrówka
do tajemnicy bezsilnego człowieka,
który stał się Dzieckiem Boga.
                                  
                                                 (M.S. Wróbel)
 
            Drodzy Studenci Kursu Formacji Biblijnej i Dzieła Biblijnego Jana Pawła II,
 
Niech Namiot odwiecznego Słowa rozbity w Betlejem – w Domu Chleba
otwiera nasze serca na tajemnicę Boga i człowieka.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku 2020 życzy połączony w modlitwie
 
                                                           Ks. prof. Mirosław S. Wróbel