Szkoła Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego  w Archikatedrze Lubelskiej w czwartek, 27 lutego 2020 r. Medytacja na kanwie tekstu z 1 Niedzieli Wielkiego Postu(Mt 4,1-11) rozpoczyna się o godz. 19.45. Prowadzi ks. kan Józef Maciąg. Serdecznie Zapraszamy!

Materiały duszpasterskie na Niedzielę Biblijną 26 stycznia 2020 r.

Czcigodni Duszpasterze,

Materiały poniżej są do wykorzystania duszpasterskiego 26 stycznia Br.

Tydzień Biblijny pozostaje bez zmian: w tym roku będzie w dniach do 26 kwietnia do 2 maja. Odpowiednie materiały jeszcze poślemy. 

Narodowe Czytania Pisma Świętego w dniu 26 kwietnia Br. 

KS. Ryszard Podpora

Ze wstępu Abpa Stanisława Gądeckiego: 

Papież zachęca między innymi, aby w tę właśnie niedzielę dokonać uroczystej intronizacji Pisma Świętego, uwydatnić głoszenie Słowa Bożego oraz tak przygotować homilie, aby podkreślić cześć, jaką Kościół oddaje Słowu Pana.

Continue reading

W Blasku i Mocy Słowa Bożego – Duchowa Lektura Biblii

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na Eucharystię oraz duchową lekturę Biblii – we wtorek 14 stycznia 2020 r. o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16. Temat: „Apokalipsa św. Jana: List do Kościoła w Efezie (Ap 2,1-7). Prowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Serdecznie Zapraszamy!

Szkoła Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego  w Archikatedrze Lubelskiej w czwartek, 16 stycznia 2020 r. Medytacja na kanwie tekstu z 2 Niedzieli Zwykłej (J 1,29-34) rozpoczyna się o godz. 19.45. Prowadzi ks. kan Józef Maciąg. Serdecznie Zapraszamy!

W Skarbcu Biblijnej Mądrości

Dom Rekolekcyjny „Promień” Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Nałęczowie oraz Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej zaprasza w dniach 10-12 stycznia 2020 r. do Domu Rekolekcyjnego „Promień” (Nałęczów, ul. 1-go Maja 24) na Rekolekcje Biblijne z cyklu „W Skarbcu Biblijnej Mądrości”. Temat spotkania brzmi: „Apokalipsa św. Jana – księga lęku czy nadziei?”. Prowadzący: Ks. prof. Mirosław S. Wróbel.

Informacje szczegółowe i zapisy: Dom Rekolekcyjny „Promień” – tel. 815014432.

Życzenia na Boże Narodzenie


Boże Narodzenie 2019    
 
Droga do Betlejem, to wędrówka
do tajemnicy wszechmocnego Boga,
który stał się Synem Człowieczym.
Droga z Betlejem, to wędrówka
do tajemnicy bezsilnego człowieka,
który stał się Dzieckiem Boga.
                                  
                                                 (M.S. Wróbel)
 
            Drodzy Studenci Kursu Formacji Biblijnej i Dzieła Biblijnego Jana Pawła II,
 
Niech Namiot odwiecznego Słowa rozbity w Betlejem – w Domu Chleba
otwiera nasze serca na tajemnicę Boga i człowieka.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku 2020 życzy połączony w modlitwie
 
                                                           Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

W Blasku i Mocy Słowa Bożego – Duchowa lektura Biblii

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na Eucharystię oraz duchową lekturę Biblii – we wtorek 3 grudnia 2019 r.o godz. 18.00 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16. Temat: „Apokalipsa św. Jana: Teologiczne przesłanie adresu do Siedmiu Kościołów (Ap 1,4-8). Prowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Serdecznie Zapraszamy!