FORMULARZ ZAPISU NA KURS BIBLIJNY

I Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej  (dla I roku)

II Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej (dla II roku)

III Wykłady Monograficzne (dla III roku i wszystkich chętnych)

Kurs prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Celem kursu jest:

– nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji;

– kształtowanie duchowości biblijnej;

– pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie;

– formacja animatorów Dzieła Biblijnego;