Ogólnopolska Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny w Archidiecezji Lubelskiej

W dniu 15 kwietnia 2018 r. w Archidiecezji Lubelskiej zostanie zorganizowana Niedziela Biblijna, która zainauguruje X Tydzień Biblijny pod hasłem „Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody będzie ubogacał Drugi Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, który zostanie zainaugurowany w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w dniu 13 kwietnia o godz. 9.30 w auli 1031. Przedmiotem lektury będzie List św. Pawła do Rzymian.

Centralne obchody Niedzieli Biblijnej odbędą się w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie (ul. Narutowicza 6) Podczas Mszy Świętej o godz. 13.15 nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Mszy będzie przewodniczył i homilię wygłosi ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Na pozostałych mszach homilię biblijną będzie głosił ks. dr Marcin Zieliński, z-ca Moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Podczas Niedzieli Biblijnej wierni otrzymają fragmenty Listu do Rzymian do osobistego rozważania i aktualizowania w swoim życiu. Będzie także możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz najnowszej literatury biblijnej.

We wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostaną wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych. Materiały biblijne (biuletyn, plakaty) zostały dostarczone na każdą parafię przez Wydział Duszpasterski.

Do uczestnictwa w Niedzieli Biblijnej wszystkich serdecznie zapraszamy.

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

 

II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego – List do Rzymian

W dniu 13 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30 w auli 1031 (Collegium Jana Pawła II) z racji Jubileuszu 100-lecia KUL zostanie zainagurowany II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie List św. Pawła do Rzymian. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

 

Wiosenne Sympozjum Biblijne

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziału w Wiosennym Sympozjum Biblijnym, organizowanym przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Odbędzie się ono 20 marca 2018 roku (wtorek) w C-1031 (Collegium Jana Pawła II, ul. Racławicka 14, Lublin) i będzie poświęcone osobie Ducha Świętego. Tytuł sympozjum brzmi „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Duch Święty w Kościele”.

Lublin, Boże Narodzenie 2017 r.

>

„Maryjo, naucz nas otwarcia na Ducha Świętego, który jest wieczną Wiosną naszego życia”

(Ks.. M.S. Wróbel, Biblijne tajemnice różańca)

Szanowni Sluchacze Kursu Formacji Biblijnej,

Szanowni Czlonkowie Dziela Biblijnego,

Niech Duch Święty rozkwita w nas wieczną Wiosną 

I pozwala odkrywać głębię tajemnicy Narodzin Odwiecznego Słowa – w Namiocie Spotkania Nieba I Ziemi.

Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia

I pełnego Pokoju Nowego Roku 2018 życzy

połączony w modlitwie

 

Ks. prof. Miroslaw S. Wrobel

Moderator Dziela Biblijnego Archidiecezji Lubelskiej

 

„Nie wódź nas na pokuszenie” w modlitwie Ojcze nasz

Aktualne 6 wezwanie w polskim tłumaczeniu (Nie wódź nas na pokuszenie) w modlitwie „Ojcze nasz” (Mt 6,13; Łk 11,4) może budzić trudność polegającą na tym, że Bóg zostaje ukazany jako podmiot kuszenia człowieka, gdy w tekście Ewangelii podmiotem kuszenia jest szatan (diabeł). W bliskim kontekście termin „kusiciel” jest explicite odniesiony do szatana (Mt 4,3). W Liście Jakuba czytamy: „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi” (Jk 1,13).
Modlitwa „Ojcze nasz” nazywana „Modlitwą Pańską” pochodzi bezpośrednio od Jezusa, który nauczał jej w języku aramejskim. Po aramejsku 6 wezwanie brzmi: Ual taalena lenisaion, gdzie termin „nisaion” oznacza próbę. W Biblii Bóg często jest przedstawiany jako Ten, który poddaje człowieka próbie (np. próba Abrahama, który ma złożyć w ofierze własnego syna, lub próba Hioba), ale w odróżnieniu od działania szatana nigdy nie jest to próba, która ma człowieka upokorzyć i zniszczyć. W tekście Ewangelii Mateusza i Łukasza, które zostały spisane w języku greckim termin aramejski „nisaion” został przetłumaczony jako „peirasmos” (próba, pokusa  – Mt 6,13 i Łk 11,4). Św. Hieronim w tłumaczeniu na łacinę zawęża znaczenie do „pokusy”: „et ne nos inducas in tempationem”. Na Wulgacie, która staje się oficjalnym przekładem liturgii Kościoła opierają się przekłady na języki nowożytne, i stąd sformułowanie  w języku polskim: „Nie wódź nas na pokuszenie”. Jakub Wujek w oparciu o przekład łaciński oddał to: „I nie wwódź nas w pokuszenie”. Widząc tę trudność, bibliści polscy w Biblii Tysiąclecia – w najnowszym V wydaniu wprowadzili tłumaczenie: „Nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie” a w Biblii Paulistów: „I nie dopuszczaj do nas pokusy (Mt 6,13; Łk 11,4). W takim tłumaczeniu to nie Bóg jest podmiotem kuszenia człowieka, lecz szatan, o czym mówi dalszy ciąg modlitw: „Ale nas zbaw ode Złego”. Propozycja papieża Franciszka o precyzacji przekładu 6 wezwania modlitwy „Ojcze nasz” i wprowadzenia do liturgii w formie „I nie pozwól, abyśmy ulegli pokusie” z pewnością pobudzi do głębszej dyskusji nad literacką i teologiczną zawartością modlitwy „Ojcze nasz” kapłanów, biskupów, biblistów, liturgistów, teologów i osoby świeckie. To pozwoli odkrywać głębię i bogactwo nauczania Jezusa zawartego na kartach biblijnych i przez precyzację przekładu być bliżej tego, co nam przekazał.

                            Ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Instytut Nauk Biblijnych KUL