Bez kategorii

List na inaugurację roku 2020-2021

Drodzy Profesorowie i Studenci Kursu Formacji Biblijnej,

            W Ewangelii według św. Mateusza możemy przeczytać zdanie wypowiedziane przez Jezusa: „Szczęśliwy jest ten, kto we Mnie nie zwątpi” (Mt 11,6). Lektura i studium Pisma Świętego wzmacniają naszą wiarę w Boga objawiającego swoje miłosierne oblicze w Jezusie Chrystusie. Pozwalają także na świadome przeciwstawienie się zwątpieniu, rozpaczy i nihilizmowi, które prowadzą do śmierci.

Dlatego w pierwszym semestrze roku akademickiego 2020-2021 nie zostaną zawieszone zajęcia na Kursie Formacji Biblijnej KUL, lecz będą one prowadzone w formie zdalnej. Wszystkie osoby uczestniczące w Podstawowym Kursie Biblijnym (rok I), w Pogłębionym Kursie Biblijnym (rok II) oraz w Wykładach Monograficznych (rok III) otrzymają specjalny link na swój e-mail, dzięki któremu będą mogły się zalogować na wykłady prowadzone w formie zdalnej według rozkładu podanego na stronie Kursu Formacji Biblijnej (www.kurs-biblijny.pl).

Wykłady z języka greckiego, hebrajskiego i aramejskiego będą prowadzone fakultatywnie dla wszystkich zainteresowanych uczestników Kursu Formacji Biblijnej. Spotkania w ramach: W blasku i mocy Słowa Bożego (konferencje z Apokalipsy św. Jana) oraz Szkoły Słowa Bożego (lectio divina) będą odbywać się raz w miesiącu w formie zdalnej (link będzie każdorazowo udostępniany). Wszystkie osoby zainteresowane zapisami na I rok KFB kierujemy na stronę internetową Kursu oraz prosimy o kontakt telefoniczny do Sekretariatu KFB pod numery: 502596245 oraz 661874489.

            Życzę wszystkim wzrostu w wierze dzięki zanurzeniu w Słowo Boże. Niech wykłady na Kursie Formacji Biblijnej KUL pozwalają nam pogłębić ratio et fides oraz wpływają na nasze życiowe decyzje oparte na Bożym objawieniu i na nauczaniu Kościoła. Niech Duch Święty prowadzi nas na głębię i pozwala doświadczać pokoju serca i prawdziwego szczęścia.

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel
Archidiecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II
Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II       
Lublin, 28 października 2020 r.

Niedziela Biblijna ze Św. Janem Pawłem II

W niedzielę 14 czerwca 2020 r. przeżywaliśmy szczególne wydarzenie – Niedzielę Biblijną ze św. Janem Pawłem II w lubelskiej parafii, której patronuje Papież Polak. Główne uroczystości miały miejsce na Mszy Świętej o  godz. 9.00, której będzie przewodniczył ks. prof. Mirosław S. Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Po Mszy Świętej odbył się koncertmuzyków Filharmonii Lubelskiej (Natalia Kozub – skrzypce, Mirosław Kozub – wiolonczela, Ewa Polska – organy)  pt. „Niech zstąpi  Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” dedykowany św. Janowi Pawłowi II w 100-rocznicę Urodzin. Wyjątkowość celebracji związana była zarówno z tegoroczną setną rocznicą urodzin św. Jana Pawła II jak i jubileuszem 10-lecia parafii, która nas gościła. Serdeczne podziękowanie za gościnne przyjęcie we wspólnocie parafialnej składamy na ręce Księdza Proboszcza Grzegorza Trąbki.

XII Tydzień Biblijny w Archidiecezji Lubelskiej

XII OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY

W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ

26 kwietnia – 2 maja 2020 r.

W dniach 26 kwietnia – 2 maja 2020 w Kościele polskim i w Archidiecezji Lubelskiej organizujemy już XII Tydzień Biblijny pod hasłem Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia. Wydarzeniu temu towarzyszy IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego, które nawiązuje do przeżywanej przez nas niedawno 1050-tej rocznicy Chrztu Polski i proklamacji Ewangelii, która stała się kamieniem węgielnym polskiego narodu i państwa oraz polskiej kultury. Słowo Boże ukształtowało naszą tożsamość jako Polaków i stanowiło światło w najtrudniejszych chwilach naszego narodowego życia.

Także w obecnym czasie, kiedy jako społeczeństwo zmagamy się z pandemią o globalnym zasięgu, niesie ono siłę zmartwychwstałego Chrystusa i pociechę Ducha Świętego, motywuje do służby i do poświęcenia. Serdecznie zachęcamy do tego, abyśmy w naszych parafiach w czasie XII Tygodnia Biblijnego i IV Narodowego Czytania Pisma Świętego dzielili się nawzajem skarbem Ewangelii. Pomocą będą nam służyć materiały przygotowane przez Dzieło Biblijne św. Jana Pawła II, w których znajdziemy propozycję rytu odczytania wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza na III Niedzielę Wielkiej Nocy, wprowadzenia do liturgii, komentarze i kazania na każdy dzień XII-tego Tygodnia Biblijnego.

W „Przeglądzie Biblijnym” wyposażonym w płytę CD znajdziemy także katechezy biblijne, propozycje kręgów i konferencji biblijnych na temat Eucharystii oraz multimedialną Drogę Światła poświęconą tajemnicy Eucharystii, Bożej uczty nowego Przymierza. Materiały wiążą ze sobą Słowo Boże, wiarę i Eucharystię, wpisując się w ogłoszony przez Komisję Duszpasterstwa KEP trzyletni program pt. „Eucharystia daje życie”. Korzystajmy z nich obficie, w miarę możliwości, i udostępniajmy je innym. Czas epidemii może stać się wielką okazją do przybliżenia skarbu Ewangelii naszym wiernym przez kazania biblijne, konferencje i nabożeństwa transmitowane drogą internetową i przez media społecznościowe.

Zachęcamy, aby w Tygodniu Biblijnym we wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej przeprowadzić uroczystą intronizację Pisma Świętego oraz wygłosić homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych. Materiały biblijne (biuletyn, plakaty) są do odebrania w Kurii Metropolitalnej w CL FIDES.

                    Do uczestnictwa w Niedzieli Biblijnej wszystkich serdecznie zapraszamy.

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel
Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej

Pożegnanie Ks. Prof. Czesława Bartnika

„Tęsknota jest jak pierwszy lot ptaka, który trzepocąc skrzydłami unosi się w zachwycie w nowy – podniebny świat”.  

 Ks. Profesorowi Czesławowi Stanisławowi BARTNIKOWI – Mistrzowi Słowa

                           TĘSKNOTA                      

Spoglądając w twarz nadziei czasem myślisz,
że można zamknąć oczy i w zadumie ujrzeć
nową Nadzieję, która się w ciebie wpatruje.

Wsłuchując się w akordy świata czasem myślisz,
że można ogłuchnąć na chwilę i usłyszeć
inny Dźwięk, który się w ciebie wsłuchuje.

Dotykając rodzącej w bólach ziemi czasem myślisz,
że można na chwilę unieść się w powietrze i poczuć
ciepły Dotyk, który wszystkie dotyki obejmuje .

Przemawiając słowy wielkimi czasem myślisz,
że można zamilknąć na moment i w sercu przemówić
pełnym słowem, które się w Słowie słowuje.

Żyjąc życiem codziennym czasem myślisz,
że można umrzeć na chwilę i w śmierci przeżyć
nowe życie, które się w grobie kształtuje.

Myśląc myślą powszednią czasem tęsknisz
do zamyślenia, które wszystko przekracza
I tak… w twoim sercu rodzi się… TĘSKNOTA.

Ks. Mirosław S. Wróbel

 

Życzenia na Boże Narodzenie


Boże Narodzenie 2019    
 
Droga do Betlejem, to wędrówka
do tajemnicy wszechmocnego Boga,
który stał się Synem Człowieczym.
Droga z Betlejem, to wędrówka
do tajemnicy bezsilnego człowieka,
który stał się Dzieckiem Boga.
                                  
                                                 (M.S. Wróbel)
 
            Drodzy Studenci Kursu Formacji Biblijnej i Dzieła Biblijnego Jana Pawła II,
 
Niech Namiot odwiecznego Słowa rozbity w Betlejem – w Domu Chleba
otwiera nasze serca na tajemnicę Boga i człowieka.
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i błogosławionego Nowego Roku 2020 życzy połączony w modlitwie
 
                                                           Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Zapraszamy na pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Zapisy do 30 listopada w Ognisku Światła i Miłości
Pani Dorota – 881014605; 661874489; 502599245

Spotkanie Biblijne – Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach

„EUCHARYSTIA W NOWYM TESTAMENCIE”                        

W dniach 19-20 października 2019 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Eucharystia w Nowym Testamencie”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 19 października o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 20 października po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 81-8285008

Serdecznie zapraszamy!