Hugolin Langkammer

Jubileusz O. Prof. Hugolina Langkammera

O. Prof. Hugolin Langkammer, były dziekan Wydziału Teologii i wieloletni wykładowca Nowego Testamentu w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie – w grudniu 2020 r. – będzie obchodził 90 rocznicę urodzin i 65 rocznicę święceń kapłańskich. Z tej okazji Sekcja Nauk Biblijnych KUL przygotowała uroczysty numer Biblical Annals, który jest dedykowany Jubilatowi. Ogarniamy modlitwą naszego Jubilata życząc mu – ad multos annos!
Ks. prof. Mirosław S. Wróbel
Kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL