Katolicki Uniwersytet Lubelski

ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił

mwrobel

Nazwa adwent pochodzi od łacińskiego terminu adventus, który w starożytnym Rzymie był używany na określenie uroczystego nadejścia władcy oczekiwanego przez lud.
 

Czas adwentu to czas oczekiwania. Naszą modlitwę i postawę czuwania w tym czasie powinna inspirować tęsknota proroka Izajasza: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił” (Iz 63,19) oraz ufne wołanie: „Przyjdź, Panie Jezu!”.

W świetle Słowa Bożego można wyróżnić dwa typy oczekiwania. Pierwszym jest oczekiwanie człowieka na przyjście Boga. Dla chrześcijan to oczekiwanie wypełnia się w osobie Jezusa Chrystusa, który jako Dziecię przychodzi na świat w Betlejem. Przed wniebowstąpieniem Chrystus obiecuje, że przybędzie ponownie na końcu czasów.

Drugim jest oczekiwanie Boga na człowieka. Dobrze wyraża to tekst Apokalipsy ukazujący Chrystusa pukającego do drzwi ludzkich serc: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20). W Biblii często pojawia się formuła „jeśli chcesz”, która zachęca człowieka do odpowiedzi w wolności na oczekującą miłość Boga.

Adwent zachęca nas do zespalania naszego ludzkiego oczekiwania na Boga z oczekiwaniem Boga na człowieka. Przestrzenią spotkania tych oczekiwań jest Słowo Boże zawarte na kartach Biblii. W okresie Adwentu jesteśmy zachęceni, aby otworzyć Księgę proroka Izajasza nazywanego Ewangelistą pośród proroków oraz opisy Ewangelii Mateusza i Łukasza dotyczące dzieciństwa Jezusa. Lektura Biblii pozwoli nam na spotkanie z patronką Adwentu – Maryją, która poprzez swoje „amen” staje się Matką Nadziei oczekującą z utęsknieniem na narodziny Boga. Czytając Biblię spotkamy się też z Janem Chrzcicielem, który daje świadectwo o „pełni czasów” wraz z przyjściem oczekiwanego „Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata” (J 1,29).

Słowo Boże pozwala nam zaprzyjaźnić się z sędziwym Symeonem, który biorąc Jezusa w ramiona dostrzega w Nim oczekiwanego Zbawiciela – „światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Izraela” (Łk 2,32). Spotykamy także sędziwą Annę, która obwieszcza dobrą nowinę dla wszystkich oczekujących wyzwolenia Jerozolimy (Łk 2,38). Niech czas Adwentu stanie się czasem umiłowania Biblii i prowadzi do żywego kontaktu ze Słowem Bożym. Biblia czytana i kontemplowana udoskonala nasze oczekiwanie na Boga i pozwala nam na spotkanie z Tym, który nieustannie czeka na każdego z nas. Bowiem „żywe jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 4,12).

*Ks. prof. Mirosław S. Wróbel, wybitny biblista z Instytutu Nauk Biblijnych KUL, absolwent prestiżowego École biblique et archéologique française de Jérusalem.

 

 

Kurs Formacji Biblijnej – Rok akademicki 2016/2017

Kurs Formacji Biblijnej

Rok akademicki 2016/2017

 

I Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej  (dla I roku)

II Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej (dla II roku)

III Wykłady Monograficzne (dla III roku i wszystkich chętnych)

 

Kurs jest prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej. Więcej w zakładce Program kursu

 

 

VIII Niedziela Biblijna w Lublinie

Uroczyste obchody Niedzieli Biblijnej inaugurującej VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, odbyły się 10 kwietnia 2016 r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie. 

Fot. Waldemar Wawrzyszko

 

Relacje medialne z obchodów VIII Niedzieli Biblijnej w Lublinie:

Radio Lublin http://moje.radio.lublin.pl/niedziela-biblijna-po-raz-osmy.html

TVP Lublin http://lublin.tvp.pl/24839741/tydzien-biblijny-zglebianie-slowa-bozego

Gość Niedzielny Lubelski http://lublin.gosc.pl/doc/3079554.Ksiega-odpowiedzi

 

 

Konferencja kaligrafów „Kaligrafia – szarą eminencją”

Lublin – 16 października 2015

Polskie Towarzystwo Kaligraficzne zaprasza wszystkich specjalistów zajmujących się słowem i pismem na konferencję kaligrafów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dnia 16 października 2015 roku. Będzie to zarazem kolejny nieformalny zjazd kaligrafów, który zgromadzi uczących i uczących się, tworzących i podziwiających.

Kaligrafia może być uważana za dziedzinę dawno wymarłą i już niepotrzebną. Konferencja ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy tak jest w istocie. Sztuka pięknego pisania nadal obecna jest w świadomości społecznej i funkcjonuje też w tle świata nauki – jako „szara eminencja” wielu prężnie rozwijających się działów: historii, estetyki, typografii, pedagogiki, paleografii, archiwistyki, a także znajduje wykorzystanie w sztukach plastycznych, projektowaniu fontów itp.

Program konferencji „Kaligrafia – szarą eminencją”

sala 208, Collegium Norwidianum KUL, Al. Racławickie 14

9:30-10:00 rejestracja uczestników
10:00-10:15 powitanie gości

10:15-11:45 odczyty
Prelegenci:
Franciszek Otto „Pismo narzędziowe źródłem inspiracji w projektowaniu krojów pism”
Grzegorz Barasiński „Kaligrafia jako nauka pomocnicza konserwacji sztuki”
Aleksandra Ćwikowska „Wykorzystanie kaligrafii w sztukach plastycznych”

12:00 uroczyste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego

12:30 wernisaż wystawy, atrium Collegium Norwidianum

13:30-14:45 odczyty
Prelegenci:
dr Joanna Zakrzewska „Koegzystencja kaligrafii łacińskiej i shodo w sztuce”
Henryk Sakwerda
Zuzanna Wiśnicka-Tomalak
Anna Barasińska „Wykorzystanie kaligrafii w nauczaniu języka polskiego metodą Montessori w klasach IV-VI”

15:00 obiad

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac skrybów i iluminatorów z całej Polski. Wystawę,która przyjedzie z Muzeum Regionalnego w Limanowej, będzie można obejrzeć w Atrium Collegium Norwidianum do końca października.

 

Wyróżnienie KUL Jana Pawła II dla Ks. prof. Mirosława S. Wróbla

 
Z radością informujemy, że Ks. prof. Mirosław S. Wróbel, otrzyma 
wyróżnienie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  w kategorii „Wydarzenie roku akademickiego 2013/2014” za projekt „Biblia Aramejska” realizowany pod patronatem Instytutu Nauk Biblijnych KUL i Polskiej Akademii Nauk. Uroczyste wręczenie wyróżnienia nastąpi 27 czerwca 2014 r. w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego o godz.11.00. 
Księdzu Profesorowi serdecznie gratulujemy a wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w tym radosnym wydarzeniu! 
 
 
 

Zakończenie roku 2013/2014 Kursu Formacji Biblijnej

 
 
Z wielką radością zapraszamy 
wszystkich Członków Dzieła Biblijnego 
oraz Słuchaczy Kursu Formacji Biblijnej
na uroczyste zakończenie roku
Kursu Formacji Biblijnej , które odbędzie się
w niedzielę 22 czerwca 2014 r. 
O godz. 16.00 pod przewodnictwem
ks. prof. M. Wróbla zostanie odprawiona Msza św. w kaplicy konwiktu KUL, po której wszystkich gorąco zapraszamy na wspólną agapę!