Nagroda Feniksa

Nagroda Feniksa 2015

Nagroda Feniksa 2015 dla ks. prof. Mirosława Stanisława Wróbla

za wydanie krytyczne i przekład Biblii Aramejskiej

Zgodnie z regulaminem Nagrody jej Kapituła ma również prawo zgłosić tytuły ubiegające się o miano najlepszych publikacji w danej kategorii. Stąd łączna pula publikacji rozpatrywanych pod katem przyznanych Nagród i Wyróżnień przekroczyła 280 pozycji.

Poniżej prezentujemy listę publikacji Wyróżnionych i Nagrodzonych w poszczególnych kategoriach:

Kategoria „Literacka”
Nagroda Feniksa

Biblia Aramejska. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju, przekład i opracowanie ks. Mirosław S. Wróbel (Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM)

Historyczne dzieło udostępnienia polskim czytelnikom aramejskiej „Biblii na użytek ludu”, której barwne tradycje cieszyły się dużą popularnością w czasach Jezusa i apostołów. Publikacja ma jednocześnie charakter uzupełnienia i zbioru komentarzy do Starego Testamentu. Nagroda przyznana została jako forma uznania dla polskich studiów nad aramejskimi targumami, który znajdą swój finał w wielotomowej serii pod wspólnym tytułem „Biblia Aramejska”.

Wywiad z ks. prof. Mirosławem S. Wróblem