Niedziela Słowa Bożego

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO W ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ – 21 stycznia 2024 r.

W niedzielę 21 stycznia 2024 r. Kościół będzie obchodził Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka.

            Centralne obchody Niedzieli Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej, w której trwają prace w ramach III Synodu Archidiecezji Lubelskiej odbędą się w Sanktuarium  Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie. W uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. prof. Mirosława S. Wróbla, Dyrektora Instytutu Nauk Biblijnych KUL i Moderatora Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej nastąpi uroczyste przyjęcie nowych członków Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Homilię wygłosi ks. dr Marcin Zieliński, Wice-moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Słowo Boże przez całą Niedzielę będzie głosił ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Po Mszach będą rozdawane dla wiernych cytaty Pisma Świętego i najnowsze folderki Kursu Formacji Biblijnej KUL. Podczas Niedzieli Słowa Bożego będzie możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz literatury biblijnej.

Zwracamy się z prośbą do Kapłanów, aby we wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbyła się w tym dniu uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostały wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego indywidualnie oraz w rodzinach i w grupach parafialnych. Materiały na Niedzielę Słowa Bożego przygotowane przez Instytut Nauk Biblijnych KUL zostaną rozesłane dla duszpasterzy przez Wydział Duszpasterski Archidiecezji Lubelskiej.

Ks. kan. Marek Warchoł
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej w Lublinie

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel
Moderator Dzieła Biblijnego
im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej

Niedziela Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej (23 stycznia 2022 r.)

            W dniu 23 stycznia 2022 r. Kościół będzie obchodził Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka.

            Centralne obchody Niedzieli Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej, w której trwają prace w ramach III Synodu AL odbędą się w Lublinie – w parafii św. Antoniego Padewskiego (ul. Kasztanowa 1). W uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bpa Adama Baba nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Podczas tej Mszy Świętej będzie śpiewał chór parafialny INSPIRANTE pod dyrekcją Małgorzaty Świecy. Słowo Boże przez całą Niedzielę będzie głosił ks. prof. Mirosław S. Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Po mszach będą rozdawane dla wiernych cytaty Pisma Świętego i najnowsze folderki Kursu Formacji Biblijnej KUL. Podczas Niedzieli Słowa Bożego będzie możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz literatury biblijnej.

Zwracamy się z prośbą do Kapłanów, aby we wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbyła się w tym dniu uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostały wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego indywidualnie oraz w rodzinach i w grupach parafialnych.

Ks. Marek Urban
Proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
w Lublinie
w Archidiecezji Lubelskiej

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel
Moderator Dzieła Biblijnego
im. św. Jana Pawła II