Papież

Nota o śmierci papieża Benedykta

Papież Benedykt XVI przez swoje życie i śmierć uczy nas, że Deus Caritas est. Ukazuje nam, że Miłość jest wieczna. Dziękujemy Ci za umiłowanie Biblii i ukazanie nam jej bogactwa!

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel wraz z Wykładowcami i Studentami Kursu Formacji Biblijnej KUL