Kurs Formacji Biblijnej

Rok akademicki 2018/2019

I Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej  (dla I roku)

II Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej (dla II roku)

III Wykłady Monograficzne (dla III roku i wszystkich chętnych)

Kurs jest prowadzony przez Instytut Nauk Biblijnych KUL i Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej.

Kurs jest kierowany do osób duchownych i świeckich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy i duchowości biblijnej.

Celem kursu jest:

– nabycie umiejętności interpretowania tekstu biblijnego i jego aktualizacji

– kształtowanie duchowości biblijnej

– pomoc w nabywaniu umiejętności wykorzystania Pisma Świętego w duszpasterstwie

– formacja animatorów Dzieła Biblijnego

Wszystkie wykłady do pobrania w formacie pdf

WYKŁADY W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

PODSTAWOWY KURS FORMACJI BIBLIJNEJ  (I ROK)

Stary Testament: Pięcioksiąg (dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL)

Geografia i archeologia biblijna (ks. mgr lic. Krystian Malec)

Metody interpretacji Pisma Świętego (ks. prof. Stefan Szymik, MSF)

Duchowość biblijna (ks. dr hab. Jan Miczyński)

Wprowadzenie w biblijny język grecki (ks. dr hab. Andrzej Piwowar) – zajęcia fakultatywne

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach 9:30 – 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka greckiego w godzinach 8:00 – 9:30). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II na 9 piętrze – sala 919)

Godziny

10.11.18

1.12.18

12.01.19

09.02.19

02.03.19

06.04.19

11.05.19

01.06.19

8.00-9.30 Greka Greka Greka Greka Greka Greka Greka Greka
9.30-11.00 Metody ST Metody ST Metody ST Metody ST
11.10-12.40 Metody ST Metody ST Metody ST Metody ST
Przerwa                
13.30-15.00 DB GiA DB GiA DB GiA DB GiA
15.10-16.40 DB GiA DB GiA DB GiA DB GiA

 

POGŁĘBIONY KURS FORMACJI BIBLIJNEJ  (II ROK)

Stary Testament: Teksty prorockie i pisma mądrościowe (ks. prof. Antoni Tronina)

Nowy Testament: Tradycja synoptyczna i pisma Janowe (ks. mgr lic. Michał Powęska)

Życie i twórczość św. Pawła (mgr lic. Michał Klukowski)

Biblia w duszpasterstwie i życiu duchowym chrześcijan (ks. mgr lic. Paweł Matyjaszewski)

Wprowadzenie w biblijny język hebrajski (mgr lic. Michał Klukowski) – zajęcia fakultatywne

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach 9:30 – 16:40 (zajęcia fakultatywne z języka hebrajskiego w godzinach 8:00 – 9:30). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II na 9 piętrze – sala 919)

Godziny

17.11.18

8.12.18

19.01.19

16.02.19

09.03.19

13.04.19

18.05.19

8.06.19

8.00-9.30 Hebr. Hebr. Hebr. Hebr. Hebr. Hebr. Hebr. Hebr.
9.30-11.00 Paweł ST Paweł ST Paweł ST Paweł ST
11.10-12.40 Paweł ST Paweł ST Paweł ST Paweł ST
Przerwa                
13.30-15.00 Biblia NT Biblia NT Biblia NT Biblia NT
15.10-16.40 Biblia NT Biblia NT Biblia NT Biblia NT

 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE (III ROK I WSZYSCY CHĘTNI)

Stary Testament: Wojna i przemoc w Biblii (ks. dr Marcin Zieliński)

Nowy Testament: Najstarsze manuskrypty greckie Nowego Testamentu (dr Lesław Lesyk)

Przekłady biblijne: Biblia aramejska i Biblia grecka (ks. prof. Mirosław S. Wróbel)

Biblia a sztuka: Mistyka ikony (dr Magda Dylewska, dr Elżbieta Matyaszewska)

Wprowadzenie w biblijny język aramejski (mgr lic. Michał Klukowski) – zajęcia fakultatywne

Terminy zajęć:

Zajęcia są prowadzone raz w miesiącu – w soboty w godzinach 9:30 – 16:40. (zajęcia fakultatywne z języka aramejskiego w godzinach 8:00 – 9:30). Zajęcia odbywają się w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Collegium Jana Pawła II na 9 piętrze – sala 919)

Godziny

24.11.18

15.12.18

26.01.19

23.02.19

16.03.19

27.04.19

25.05.19

15.06.19

8-9.30 Aram. Aram. Aram. Aram. Aram. Aram. Aram. Aram.
9.30-11.00 Biblia Mss Biblia Mss Biblia Mss Biblia Mss
11.10-12.40 Biblia Mss Biblia Mss Biblia Mss Biblia Mss
Przerwa                
13.30-15.00 Wojna Sztuka Wojna Sztuka Wojna Sztuka Wojna Sztuka
15.10-16.40 Wojna Sztuka Wojna Sztuka Wojna Sztuka Wojna Sztuka

Poza wykładami wszyscy uczestnicy są zaproszeni raz w miesiącu do wspólnotowego przeżywania duchowej lektury (lectio divina) w ramach Szkoły Słowa Bożego w Archikatedrze Lubelskiej oraz do spotkania z żywym Słowem Bożym  W Blasku i Mocy Słowa Bożego w kościele rektoralnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16a  – prowadzi  ks. prof. Mirosław S. Wróbel i ks. dr Marcin Zieliński.

 Informacje o terminach spotkań są podawane na bieżąco na stronach internetowych: www.kurs-biblijny.pl ; www.kuria.lublin.pl; www.biblista.pl; www.sfd.kuria.lublin.pl

Koszt kursu dla uczestnika na cały rok – 250 zł

Informacje i zapisy do 31.10.2018 r. prosimy kierować na stronę-  www.kurs-biblijny.pl

lub zgłaszać telefonicznie – tel. 502 596 245 i 661 874 489.

Ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel

Archidiecezjalny Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

Instytut Nauk Biblijnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wszystkie wykłady do pobrania w formacie pdf