Mgr lic. Michał Klukowski

Nadzieja polskiej biblistyki… Zaprzyjaźniony ze św. Pawłem, jak on – dociekliwy, spragniony wiedzy, ale nade wszystko poszukujący Mądrości Bożej. Pasjonat języków biblijnych, w których tajniki wprowadza naszych słuchaczy.

Michał Klukowski. Nadzieja polskiej biblistyki. 

Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej: Teologia św. Pawła; Wprowadzenie w biblijny język hebrajski

Wykłady monograficzne: Wprowadzenie w biblijny język aramejski

Ur. 9.01.1989 w Opolu. W latach 2008-2013 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. W roku 2013 otrzymał tytuł magistra teologii na podstawie pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem o. prof. Andrzeja Sebastiana Jasińskiego, pod tytułem: „Triumf JHWH w konfrontacji z Gogiem i jego koalicją (Ez 38-39)”.

Od 2013 roku jest doktorantem Instytutu Nauk Biblijnych KUL. W roku 2017 otrzymał licencjat naukowy w zakresie nauk biblijnych. Obecnie jest seminarzystą w Katedrze Filologii Biblijnej i Literatury Międzytestamentalnej, pod kierunkiem ks. prof. Mirosława S. Wróbla.

Promotorem pracy doktorskiej jest ks. dr hab. Henryk Drawnel SDB, prof. KUL. Przedmiotem pola badawczego w ramach pracy doktorskiej jest zagadnienie Prawa, uczynków Prawa i idei sprawiedliwości/usprawiedliwienia w judaizmie okresu Drugiej Świątyni. Bezpośrednim przedmiotem analizy jest dokument 4QMMT, list polemiczny nieznanego autorstwa, znaleziony wśród zwojów odkrytych w Qumran.

Zainteresowania naukowe: Nowa Perspektywa na św. Pawła; Ewangelia Mateusza; Jezus historyczny; literatura międzytestamentalna (Qumran i apokryfy ST).

Zainteresowania prywatne: sport; polityka; muzyka; kultura wysoka; behawiorystka kotów.