Ks. prof. Mirosław Wróbel

Spotkanie Biblijne – Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie

„DARY DUCHA ŚWIĘTEGO: DAR MĄDROŚCI, DAR ROZUMU I DAR RADY”                        

W dniach 14-15 maja 2022 r. Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Dary Ducha Świętego: Dar Mądrości, Dar Rozumu i Dar Rady”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Łopocznie – w sobotę 14 maja o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 15 maja po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie – Tel. 609598587

Serdecznie zapraszamy!

Ogólnopolski Tydzień Biblijny – Archidiecezja Lubelska, 1-7 maja 2022 r.

W dniu 1 maja 2022 r. w Archidiecezji Lubelskiej zostanie zainaugurowany XIV Tydzień Biblijny,którego tematem przewodnim jest: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. Tegoroczne obchody rozpocznie Szósty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Łukasza.

Centralne obchody Niedzieli Biblijnej w Archidiecezji Lubelskiej odbędą się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie (ul. Lubelska 97A). Podczas Mszy Świętej o godz. 12.00 nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Mszy będzie przewodniczył ks. prof. Mirosław S. Wróbel, Moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Podczas Niedzieli Biblijnej wierni otrzymają fragmenty tekstów biblijnych do osobistego rozważania i aktualizowania w swoim życiu.

We wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostaną wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego w rodzinach i w grupach parafialnych. Materiały biblijne (biuletyn, plakaty) zostały dostarczone na każdą parafię przez Wydział Duszpasterski.

W Tygodniu Biblijnym odbędą się następujące wydarzenia

4 maja 2022 r. o godz. 17.30 Kościół rektoralny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie (ul. Gabriela Narutowicza 6): Biblijna Droga Światła. Prowadzi ks. dr Marcin Zieliński.

5 maja 2022 r. o godz. 19:45 Archikatedra Lubelska – Szkoła Słowa Bożego: Lectio divina (J 10,27-30). Prowadzi ks. kan. Józef Maciąg

10 maja 2022 r. godz. 18.00 Parafia Miłosierdzia Bożego w Lublinie – W Blasku i Mocy Słowa Bożego. Temat: „Co będzie z nami po śmierci?: Wieczne zbawienie lub wieczne potępienie w przekazie Nowego Testamentu”. Prowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel.

               Do uczestnictwa w Tygodniu Biblijnym wszystkich serdecznie zapraszamy.

                                                                                               Ks. prof. Mirosław S. Wróbel

        Moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Lubelskiej.

Życzenia Wielkanocne 2022

+                                                                                      Nowy Jork, Wielkanoc 2022
 
Chrystusa twarz oglądam
W umęczeniu i chwale
W słabości i mocy
W goryczy i radości
W ciemności i blasku
W wojnie i pokoju
W śmierci i życiu
I widzę… krzyż boleści…
W jutrzence Zmartwychwstania
              (M.S. Wróbel, Życie i Śmierć)
 
Drodzy Wykładowcy i Studenci Kursu Formacji Biblijnej KUL,
Drodzy Członkowie Dzieła Biblijnego Archidiecezji Lubelskiej,
 
Niechaj Zmartwychwstały Pan rozjaśnia ciemności, leczy zarazy, uśmierza wojny, kruszy lody, wynosi doliny, osładza gorycze, miłuje nienawiści, wypełnia pustki, objawia tajemnice i ożywia śmierć w naszym kruchym życiu skierowanym ku Wieczności.
Ciągłego doświadczania Jego Paschy – życzy z całego serca połączony w modlitwie
                                                                                     
                                                                         Ks. Mirosław S. Wróbel,
                                                                         Moderator Dzieła Biblijnego
                                                                         Archidiecezji Lubelskiej

Szkoła Słowa Bożego – Lectio divina (Łk 1,39-45) – 27 stycznia 2022 r.

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej i Szkoła Formacji Duchowej zapraszają na wspólnotowe przeżywanie Lectio Divina w ramach Szkoły Słowa Bożego w czwartek, 27 stycznia 2022 r. o godz. 19.45 w Archikatedrze Lubelskiej. Medytację na kanwie tekstu z IV Niedzieli Zwykłej (Łk 4,21-30) poprowadzi ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Serdecznie zapraszamy!

Niedziela Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej (23 stycznia 2022 r.)

            W dniu 23 stycznia 2022 r. Kościół będzie obchodził Niedzielę Słowa Bożego, której celem jest ponowne odkrywanie i pogłębienie znaczenia Biblii w życiu Kościoła i w osobistym życiu człowieka.

            Centralne obchody Niedzieli Słowa Bożego w Archidiecezji Lubelskiej, w której trwają prace w ramach III Synodu AL odbędą się w Lublinie – w parafii św. Antoniego Padewskiego (ul. Kasztanowa 1). W uroczystej Mszy Świętej o godz. 12.00 pod przewodnictwem ks. bpa Adama Baba nastąpi włączenie nowych członków do Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Podczas tej Mszy Świętej będzie śpiewał chór parafialny INSPIRANTE pod dyrekcją Małgorzaty Świecy. Słowo Boże przez całą Niedzielę będzie głosił ks. prof. Mirosław S. Wróbel, moderator Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej. Po mszach będą rozdawane dla wiernych cytaty Pisma Świętego i najnowsze folderki Kursu Formacji Biblijnej KUL. Podczas Niedzieli Słowa Bożego będzie możliwość zakupu nowych przekładów Biblii oraz literatury biblijnej.

Zwracamy się z prośbą do Kapłanów, aby we wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej odbyła się w tym dniu uroczysta intronizacja Pisma Świętego oraz zostały wygłoszone homilie biblijne zachęcające do systematycznego czytania Słowa Bożego indywidualnie oraz w rodzinach i w grupach parafialnych.

Ks. Marek Urban
Proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
w Lublinie
w Archidiecezji Lubelskiej

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel
Moderator Dzieła Biblijnego
im. św. Jana Pawła II

Srebrny Krzyż Zasługi dla ks. prof. dr hab. Mirosława S. Wróbla

W dniu 21 grudnia 2021 r. Pan Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył ks. prof. dr hab. Mirosława S. Wróbla, kapłana Archidiecezji Lubelskiej, Kierownika Sekcji Nauk Biblijnych KUL – Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalność na rzecz rozwoju nauki. W imieniu Prezydenta RP ceremonii odznaczenia dokonał prof. Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki.

Serdeczne gratulacje!

„Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”

Medytacja nad tekstem Ewangelii św. Łukasza 1, 39-49 przed obrazem Jacopo Pontormo „Nawiedzenie Św. Elżbiety”, którego oryginał znajduje się w Kościele San Michele e San Francesco (Kościół śś. Michała i Franciszka) w Carmignano w regionie Toskania, w prowincji Prato, Włochy.

Przyjdź Duchu Święty sprawco wielkich dzieł, które Pan sprawił i sprawia w historii świata i mojego życia, przez posłuszeństwo wiary Maryi. Otwórz moje serce na prawdy ukryte w Twoim Słowie i po części wypowiedziane, pod Twoim natchnieniem, przez twórcę tego dzieła.

„W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pospiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę”.

To czas oznaczony, określony, historyczny, wypełniony twoim działaniem, Boże. Mogę jednak, patrząc na ekspresję barw i dynamikę ruchu postaci wyrażoną przez kształty i koloryt szat Maryi i Elżbiety, przekonać się, że to dzieje w tym czasie, w moim czasie przebywania na modlitwie z Tobą Boże. Czy te dwie kobiece postacie stojące na drugim planie artystycznego wyobrażenia nawiedzin św. Elżbiety to nie duchowi świadkowie tego, co dokonujesz w swym wiecznym „teraz”, z którym wkraczasz w historię życia Maryi, Elżbiety, w historię życia każdego z nas?

„Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch święty napełnił Elżbietę”. Maryja pierwsza wypowiada swe pozdrowienie, życzenie dobra i pokoju. Ile musi być w tym pozdrowieniu cichej radości przepełnionej obecnością Jezusa żyjącego już w Jej łonie skoro święty Jan – jeszcze dzieciątko pod sercem swej matki Elżbiety – jest poruszony, rozradowany, reaguje na pozdrowienie Maryi. Słowa Maryi, Jej bliskość pozwalają doświadczyć obecności Ducha Świętego. Oto Elżbieta napełniona Duchem Świętym wypowiada prawdę o godności Maryi. „A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Matka Pana, Boga żywego, Wszechmocnego, oczekiwanego Zbawcy. Czy tylko przychodzi do domu Elżbiety? Czy nie jest tą, która spieszy do domu mojego życia, by przynieść Jezusa, by wyprosić napełnienie Duchem Świętym, który poprzez spotkanie z Tobą Boże uzdalnia mnie także do pięknych spotkań z ludźmi?

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Ta pochwała św. Elżbiety wobec Matki Bożej, to potwierdzenie godności człowieka od którego zgody, postawy wiary, Ty Boże uzależniasz spełnienie swoich obietnic. Maryja uwierzyła, przez wiarę przyjęła odwieczne Słowo, które w Niej stało się Ciałem. Jej zgoda uczyniła historię ludzkości czasem zbawienia.

„Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy”. Słowa te Maryja wypowiada w uniesieniu. Mówi o swojej duszy, jak o osobie trzeciej. To dusza jest w stanie uwielbienia, cała jest zanurzona w Bogu, tak zakochana, że zdaje się nie dostrzegać nic wokół. Tak, ta postać z prawej strony sylwetki Maryi – okrytej granatowym płaszczem zakrywającym różową suknię – to dusza Maryi. Ma ona na sobie różową szatę, podobny do Maryi kolor włosów i sposób ich uczesania. Jest wpatrzona w coś, co widzi przed sobą, w jakąś dal, tajemnicę. Ta dusza wielbi Pana. To dusza Maryi wielbiąca Pana. Podobnie można opisać kobietę widoczną między profilem Matki Bożej i św. Elżbiety. Skierowane ku sobie w geście powitania i serdeczności, Maryja i Elżbieta, prowadzą dialog opisany w Ewangelii. Obie zanurzone w Tobie, Boże. A może jeszcze precyzyjniej: obie mające dusze wielbiące i rozradowane w Tobie. Ta druga postać kobieca ma głowę nakrytą chustą w odcieniach szarości, która spływa swobodnie na ramiona. Identyczne, jak u św. Elżbiety mającej ramiona wyciągnięte ku Maryi. Wszystkie te barwne sylwetki tworzą zwartą kompozycję zamkniętą w obrębie koła. Jakby dla potwierdzenia, że malarz w dostępny sobie sposób, pokazał dusze tych świętych kobiet wielbiących Twe imię.      

„Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej…”

Wszystkie postacie, namalowane przez Jacopo Pontormo na tym obrazie, bosymi stopami dotykają ziemi. Prostota i uniżenie współbrzmiące z godnością kobiet przepełnionych Twoim Duchem. Trwanie w pełnym zachwytu zjednoczeniu z Tobą, Boże, nie oddziela Maryi i Elżbiety od tego, co realne, czego dotykają w codzienności. Zdaje się to podkreślać odcieniami szarości otaczająca je architektura. Określa ona miejsce spotkania. Jednak może być także dla mnie znakiem, iż każde moje spotkanie z drugą osobą, choćby najzwyklejsze, to okazja do rozradowania się w Tobie. To sposobność dostrzeżenia lazuru nieba ukrytego w oczach duszy tego, kto właśnie mnie nawiedza.

„Oto błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”. Boże, razem z Maryją wysławiam wielkie dzieła Twej miłości. Twoje wybranie każdego z nas do trwania w tym niezwykłym dialogu – nas Twoich stworzeń – z Tobą Stwórcą. Wzorem dostrzegania Twej obecności w moim życiu są dla mnie Maryja i Elżbieta. Te rozradowane w Tobie dwie kobiety, których duchowe sylwetki scharakteryzował swym pędzlem włoski malarz Jacopo Pontormo .              

                                                                       Elżbieta Dorota Kowacz

Nałęczów, 12 stycznia 2019 r.

„Magnifikat w sercu Matki Boga”. Rekolekcje Biblijne

prowadzone przez ks. prof. dr hab. Mirosława Wróbla