Narodowe Czytanie Pisma Świętego

„Weź i czytaj”. Narodowe Czytanie Pisma Świętego

Oficjalnie w niedzielę, ale na KUL już dzień wcześniej rozpoczęło się pierwsze Narodowe Czytanie Pisma Świętego. To wydarzenie ma na celu przybliżenie wiernym treści Biblii. Hasło akcji to "Weź i czytaj". Narodowe czytanie ma też upamiętniać rocznicę chrztu Polski. Całej Biblii w jeden dzień przeczytać nie sposób, stąd decyzja organizatorów, by skupić się na liście św. Pawła do Galatów.
Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod okiem tych, którzy Biblię znają, ma pomóc wiernym w zrozumieniu znaczenia słów w niej zawartych, bo słowa sprzed 2 tys. lat dziś w wielu przypadkach wcale nie są oczywiste i jednoznaczne.
Akcja "Weź i czytaj" ukazuje Biblię jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy. Ma też zachęcić do jej samodzielnego czytania tak, by nie opierać swej wiary jedynie na niedzielnej interpretacji pisma świętego dokonanej przez księdza.
W niedzielę list św. Pawła do Galatów będzie czytany w kościołach, jego wydrukowane fragmenty będą też rozdawane. wiernym.

"Weź i czytaj". Narodowe Czytanie Pisma Świętego