promocja książek

Nowa książka – Biblijna ikona św. Józefa

Ks. prof. Mirosław S. Wróbel, kierownik Sekcji Nauk Biblijnych KUL opublikował najnowszą książkę pt. Biblijna ikona św. Józefa, która harmonijnie wpisuje się w przeżywany w Kościele Rok Świętego Józefa. W książce na początku umieszczony jest list papieża Franciszka pt. Patris corde (Ojcowskim sercem), a następnie 15 odsłon życia św. Józefa zawierających teksty biblijne, komentarz w formie lectio divina oraz miniatury poetyckie. Książkę ubogaca bardzo starannie dobrany materiał ikonograficzny oraz obrazy z Ziemi Świętej. 

Biblia Aramejska – Księga Kapłańska

Ukazał się kolejny tom Biblii Aramejskiej

Wśród najnowszych publikacji Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium jest   Targum Neofiti 1: Księga Kapłańska autorstwa ks. prof. Antoniego Troniny. Książka ukazuje się jako t. 3 w serii Biblia Aramejska zainicjowanej przez ks. prof. Mirosława S. Wróbla z Instytutu Nauk Biblijnych KUL. 
Księga Kapłańska, najkrótsza choć centralna księga Tory Mojżeszowej, nie cieszy się wśród chrześcijan większą poczytnością. Inaczej jest w tradycji żydowskiej, gdzie stanowi ona rdzeń objawienia biblijnego. Spośród 613 przykazań Tory niemal połowa (247) mieści się w tej właśnie księdze, która składa się z nakazów Bożych skierowanych do Izraela za pośrednictwem Mojżesza. Zrozumiałe więc, że targum, czyli liturgiczna lektura tej księgi w języku aramejskim, aktualizuje te przykazania w kontekście życia pokoleń ludu Bożego. Najstarszy z targumów palestyńskich, odkryty przed kilkudziesięciu laty w Bibliotece Watykańskiej, należał niegdyś do Domu Neofitów i był własnością jednego z konwertytów żydowskich. Kodeks Neofiti 1 jest więc wymownym symbolem tego, jak tradycja judaistyczna może ubogacić chrześcijańską lekturę Starego i Nowego Testamentu.
Ks. prof. Antoni Tronina wydał wcześniej obszerny komentarz do Księgi Kapłańskiej. Akcentował w nim konieczność uwzględniania liturgii żydowskiej w katolickiej egzegezie Pisma św. Papieska Komisja Biblijna mówi o tym wyraźnie w dokumencie „Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej” (2002). Inicjatywa publikowana monumentalnego dzieła Biblii Aramejskiej w Lublinie jest odpowiedzią na apele ostatnich papieży, którzy zwracają się do biblistów katolickich z zachętą o korzystanie w swych pracach z dorobku egzegezy żydowskiej. Instytut Nauk Biblijnych KUL jest przykładem podjęcia takiego dialogu. Można żywić nadzieję, że dzieło to, dzięki pomocy kompetentnych biblistów i owocnej wydawniczej współpracy doczeka się szczęśliwego zakończenia w niedalekiej przyszłości. Niech stanie się ono godnym wypełnieniem pragnień Pasterzy Kościoła, którzy za zachętą Soboru Watykańskiego II starają się kontynuować dialog chrześcijańsko-żydowski. Polska edycja Biblii Aramejskiej dobrze wpisuje się w ten dialog.

Promocja III tomu Biblii Aramejskiej

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Dzieła Biblijnego oraz uczestników Kursu Formacji Biblijnej na Promocje III tomu Biblii Aramejskiej: Księga Kapłańska autorstwa Ks. Prof. Antoniego Troniny, który w tym roku obchodzi Zloty Jubileusz Kapłaństwa. W związku z tym 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w kościele akademickim KUL zostanie odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem Czcigodnego Jubilata a o godz. 17.00 w Centrum Transferu Wiedzy (aula 113) odbędzie się Promocja. W wydarzeniu weźmie także udział Ks. Prof. Antoni Paciorek, który także w tym roku obchodzi Zloty Jubileusz Kapłaństwa.


Przemówienie na Zamku Lubelskim

Przemówienie Ks. prof. Mirosława S. Wróbla na promocji 2 tomu Biblii Aramejskiej, Zamek Lubelski, 7 marca 2017 r.

Szanowni Państwo,

W ten uroczysty dzień promocji Biblii Aramejskiej na Zamku Lubelskim, gdy świętujemy rocznicę siedemset lecia lokacji naszego miasta Lublina oraz stoimy na progu setnych urodzin naszej Alma Mater – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II pragnę wyrazić wielką wdzięczność Bogu za to, że obdarzył mnie łaską czytania i studiowania Słowa Bożego. Badania biblijne umożliwiły mi kontakt z targumami – najstarszymi przekładami ksiąg biblijnych na język aramejski.

Cały tekst do pobrania tutaj.