Spotkania Biblijne

SPOTKANIE BIBLIJNE

OGNISKO ŚWIATŁA I MIŁOŚCI W ŁOPOCZNIE

                  „PASCHA JEZUSA – MĘKA, ŚMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE”                        

W dniach 12-13 marca 2022 r. Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Pascha Jezusa – męka, śmierć i zmartwychwstanie”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Łopocznie – w sobotę 12 marca o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 13 marca po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Łopocznie – Tel. 609598587

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie biblijne – Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach

„BIBLIA ARAMEJSKA A STARY TESTAMENT”                        

W dniach 7-8 marca 2020 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Biblia Aramejska a Stary Testament”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 7 marca o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 8 marca po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 81-8285008

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie biblijne – Obrazy Eucharystii w Starym Testamencie

W dniach 8-9 czerwca 2019 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Obrazy Eucharystii w Starym Testamencie”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 8 czerwca o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 9 czerwca po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 81-8285008

Serdecznie zapraszamy!

Kulturalne spotkania na Złotej

Szanowni Państwo,
Zapraszam serdecznie na kolejny wykład z cyklu „Kulturalne spotkania na Złotej”, który odbędzie się w niedzielę, 22 października. Tym razem prof. Eugeniusz Niebelski z KUL opowie o powstańczym zrywie Polaków nad Bajkałem w 1866 roku. Po wykładzie będzie można nabyć książkę autorstwa księdza-zesłańca, opisującą jego dobry „syberyjski biznes”.

Z wyrazami szacunku,
Franciszek Szpinda

 

Rekolekcje biblijne w Nałęczowie – 22-24 stycznia 2016 r.

EWANGELISTA MATEUSZ O TRUDNEJ ŁASCE CIERPIENIA

W dniach od 22 do 24 stycznia 2016 r. w Domu Rekolekcyjnym PROMIEŃ w Nałęczowie podczas Rekolekcji Biblijnych można było wsłuchać się w przesłanie Ewangelii św. Mateusza o sensie ludzkiego cierpienia. O trudnej łasce cierpienia według tego ewangelisty mówił ks. prof. Mirosław Wróbel biblista KUL.

Duchowym wprowadzeniem w te rekolekcje było pełne poezji i ducha wiary śpiewanie pani Antoniny Krzysztoń. Czując się, w pewnym sensie, domowniczką domu Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Nałęczowie przyjechała ona do sióstr, by dla nich i z nimi pośpiewać kolędy. Do tego rodzinnego spotkania dołączyli uczestnicy rekolekcji. Wsłuchując się w kolędową opowieść o Dzieciątku, Maryi i łzach św. Józefa, powtarzając refreny, śpiewając fragmenty utworów pani Antoniny, można było usłyszeć Boże wezwanie do tego, by stać się głosicielem prawdy, że Bóg jest wśród nas.

Boża obecność, o której śpiewała pani Antonina Krzysztoń jest związana z dobrowolnie przyjętym cierpieniem. Bóg stał się człowiekiem, aby doświadczyć czułości serca matki, ale także cierpień związanych z ucieczką i ludzką wrogością. Jakie jest pochodzenie cierpienia, które jest złem? Przecież Bóg stworzył nas do szczęścia i wszystko, co uczynił jest dobre, bardzo dobre. Na to jedno z najtrudniejszych pytań odpowiadał w oparciu o słowo Boże ks. prof. Mirosław Wróbel. Podczas konferencji wyjaśnił, że Biblia jasno określna, iż źródłem cierpienia jest szatan. Naturą działania szatana jest śmierć. Pismo święte nazywa go zabójcą i ojcem kłamstwa. Odrzucenie Boga poprzez grzech, do którego nakłonił i nakłania człowieka szatan, prowadzi do śmierci. Bóg jednak będąc wierny w miłości przyjmuje na siebie konsekwencje wszystkich grzechów – niewyobrażalne cierpienie w misterium krzyża – aby uchronić nas od cierpienia, które trwa wiecznie – piekła.

Walka o każdego z nas trwa. Jej przebieg i mechanizmy pokazuje opis kuszenia Jezusa. Chrystus przygotowuje nas do życia, które jest walką ze złem. Swoim przykładem pokazał, jak należy zachować się wobec pokus. Brak kompromisów, nie podejmowanie dialogu ze złem, karmienie się i życie słowem Bożym, całkowite zawierzenie siebie Bogu, to recepta na zwycięstwo. Drogą do niego jest przyjęcie krzyża – swojej cząstki cierpienia, które przyjął Jezus. Uczestnictwo w jego cierpieniu pozwala nam mieć udział także w Jego zwycięstwie. Każdy z nas został wezwany z zaufaniem, po imieniu do nowego życia, które nam przyniósł przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Uczestnicy rekolekcji mogli nawiązać osobisty dialog z Jezusem o swoim doświadczeniu cierpienia podczas medytacji, adoracji Najświętszego Sakramentu, samotnych spacerów. W sobotni wieczór był czas na podzielenie się swoimi przeżyciami i zadawanie ks. profesorowi pytań, które pojawiły się podczas rozważania tekstów biblijnych. Rekolekcje zakończyła niedzielna msza święta, podczas, której zabrzmiało na nowo wezwanie do radości rodzącej się ze słuchania słowa Bożego. Liturgię tej mszy św. uświetniła Anna Samoń grą kolęd na skrzypcach.   

 

 

Spotkanie Biblijne. Ognisko Światła i Miłości. Rodzina w świetle Biblii

W dniach 12-13 grudnia 2015 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Rodzina w świetle Biblii”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 12 grudnia o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 13 grudnia po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 818 285 008

Serdecznie zapraszamy!

 

Spotkanie Biblijne

OGNISKO ŚWIATŁA I MIŁOŚCI W KALISZANACH

JAN CHRZCICIEL – WEZWANIE DO NAWRÓCENIA

                        

W dniach 23-24 maja 2015 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Jan Chrzciciel – wezwanie do nawrócenia”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 23 maja o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 24 maja po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 81-8285008

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Prorok Daniel – Osoba, Dzieło, przesłanie na dziś

SPOTKANIE BIBLIJNE
OGNISKO ŚWIATŁA I MIŁOŚCI W KALISZANACH
PROROK DANIEL – OSOBA, DZIEŁO, PRZESŁANIE NA DZIŚ 

W dniach 7-8 marca 2015 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Prorok Jonasz – wezwanie do nawrócenia”.
Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 7 marca o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 8 marca po południu.
Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – tel. 81 828 50 08

Serdecznie zapraszamy!

 

 

PROROK DANIEL – OSOBA, DZIEŁO, PRZESŁANIE NA DZIŚ

SPOTKANIE BIBLIJNE

PROROK DANIEL – OSOBA, DZIEŁO, PRZESŁANIE NA DZIŚ

W dniach 13-14 grudnia 2014 r. Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach i Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej organizuje spotkanie biblijne pt. „Prorok Daniel – osoba, dzieło, przesłanie na dziś”. Prowadzi: ks. prof. Mirosław Stanisław Wróbel.

Rozpoczęcie spotkania w Kaliszanach – w sobotę 13 grudnia o godz. 10.00. Zakończenie w niedzielę 14 grudnia po południu.

Informacje i zapisy: Ognisko Światła i Miłości w Kaliszanach – Tel. 81-8285008

Serdecznie zapraszamy!

 

 

W Skarbcu Biblijnej Mądrości

Dom Rekolekcyjny „Promień” Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Nałęczowie oraz Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej zaprasza w dniach 14-16 listopada 2014 r. do Domu Rekolekcyjnego „Promień” (Nałęczów, ul. 1-go Maja 24) na Spotkanie Biblijne z cyklu „W Skarbcu Biblijnej Mądrości”. Temat spotkania brzmi: „Śladami piewcy Bożego Miłosierdzia – Ewangelisty Łukasza”. Prowadzący: Ks. prof. Mirosław S. Wróbel.

Informacje szczegółowe i zapisy: Dom Rekolekcyjny „Promień” – tel. 815014432.