Dr Bartłomiej Sokal

 

Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej:

Geografia i archeologia biblijna

Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej:

Wprowadzenie w biblijny język hebrajski

 

Kwintesencja młodości i wielkiego umysłu. Pasjonat Ewangelii św. Jana i języków semickich, których chętnie uczy innych. Swoim zapałem  i zaangażowaniem w odkrywaniu oraz przybliżaniu nam mądrości i piękna  Słowa Bożego, świadczy, że pokolenie naszego Patrona – św. Jana Pawła II –  jest rzeczywiście zaangażowane w dzieło ewangelizacji  współczesnego świata, poprzez docieranie do serc oraz umysłów konkretnych osób.
Urodzony 20 maja 1985 r. w Tarnogrodzie, dorastał i edukację odbierał w Biłgoraju.  W 2003 roku złożył egzamin maturalny w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju. W 2008 roku uzyskuje tytuł magistra na podstawie pracy "Powołanie Natanaela (J 1,45-51). Analiza egzegetyczno teologiczna" napisanej pod kierunkiem ks. dr. hab. S. Szymika, prof. KUL. W tym samym roku  rozpoczyna studia doktoranckie w zakresie teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, które wieńczy uzyskaniem stopnia doktora na podstawie pracy na temat "Uczniowie Zmartwychwstałego Jezusa (J 20,1-29). Studium egzegetyczno-teologiczne". Pole zainteresowań naukowych to  Ewangelia św. Jana oraz języki semickie.  Prowadzi także ogólnopolską edycję strony internetowej Dzieła Biblijnego, na której znaleźć można jego większą część działalności popularnonaukowej, obejmującej niemal 300 artykułów na tematy biblijno-teologiczne, 
związane z historią biblijną, archeologią biblijną oraz środowiskiem kulturowym wydar
zeń biblijnych, wśród których szczególnym szczególne miejsce zajmują mity babilońskie.

 

 

 

Prywatnie żonaty z Ewą Sokal, z którą ma córkę Oliwię i syna Karola.

 

Publikacje:

Drzewo figowe. Studium z symboliki biblijnej, w: Jak śmierć potężna jest miłość. Fs. J. Warzecha, red. W. Chrostowski, Ząbki 2010, s. 380-393.

Sogita na czas zmartwychwstania (tłum. z j. syryjskiego), Vox Patrum 30 (2010) 55, s. 973-981.

T.O. Lambdin, Wprowadzenie do hebrajskiego biblijnego (tłum. z j. angielskiego), Materiały pomocnicze do wykładów z biblistyki 11, Lublin 2011.