Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

 

Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej:

Stary Testament – Pięcioksiąg

 

Najważniejszym zadaniem chrześcijanina jest głoszenie Ewangelii, którego nie da się sprowadzić tylko do świadectwa za pomocą słowa. Warunkiem skuteczności ewangelizacji na zewnątrz jest nieustanna walka o osobisty rozwój duchowy oraz aktywny udział w życiu Kościoła. Nie zamykając oczu na grzech i słabości (własne i cudze) nie wolno poddawać się zgorzknieniu. Pan Bóg jest zawsze większy. "Chrześcijanin jest zawsze człowiekiem nadziei" (Jan Paweł II).

               Urodził się 25 września 1963 r. w Elblągu. Matura 1982 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu. Od 1983 do 1987 r. studia teologiczne w Lublinie na Wydziale Teologii KUL, a w latach 1987-1993 studia specjalistyczne w zakresie teologii biblijnej na Instytucie Nauk Biblijnych KUL. W roku akademickim 1989/1990 roczny pobyt naukowy w Szwecji (m.in. Holsbybrunn, Orebro, Uppsala). Obrona doktorska w 1994 r. na podstawie pracy pt.  Jezus – Ewangelizator ubogich, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Kudasiewicza przy katedrze Teologii Nowego Testamentu INB KUL. W latach 1997-1999 studia na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (licencjat nauk biblijnych). Przewód habilitacyjny zakończony kolokwium w dniu 14 października 2008 r.

               Od 1999 zatrudniony w KUL na Wydziale Teologii w charakterze asystenta, a od lutego 2000 jako adiunkt, przy katedrze Teologii Biblijnej Nowego Testamentu. Od 1. grudnia 2008 r. do 30. września 2012 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Teologii Biblijnej Starego Testamentu, a od 1. października 2012 r. do 20 czerwca 2014 r. kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg Narracyjnych Nowego Testamentu. Od 13 marca 2012 r. zatrudniony na stanowisku profesora KUL. Od 1. lipca 2014 r. w ramach reformy struktury WT KUL został pracownikiem Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich.

               Przedmiotem zainteresowań Profesora jest dzieło Łukaszowe oraz Septuaginta.

Prof. Mielcarek jest autorem ponad czterdziestu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym oraz dwóch książek: Jezus – Ewangelizator ubogich, Lublin 1994 oraz Ιερουσαλημ, Ιεροσολυμα. Starotestamentowe i hellenistyczne korzenie Łukaszowego obrazu świętego miasta w świetle onomastyki greckiej, Lublin 2008. Współredaktor kilku książek, z których najważniejsze to: wywiady na temat Soboru Watykańskiego II – Dzieci Soboru zadają pytania (1996) oraz praca zbiorowa na temat ewangelii, poświęcona ks. prof. J. Kudasiewiczowi – Prorok potężny czynem i słowem, Lublin 1997; Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii, Kielce 2002; Dobrze, sługo dobry… Księga Pamiątkowa ku czci ks. dr Huberta Ordona SDS, Kielce 2005; Eucharystia – źródło, szczyt i życie, Lublin 2005; Dar i tajemnica śmierci, Lublin 2005; Przekroczyć próg Kościoła, Lublin 2006.

               Prywatnie żonaty z Lucyną Mielcarek (z domu Świderską) – absolwentką Wydziału Psychologii KUL, a obecnie psychoterapeutą Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie. Syn Michał (ur. 2000).

               Hobby: Dobra muzyka, zarówno klasyczna jak i popularna oraz muzyka folkowa inspirowana tekstami i muzyką Celtów. Ulubieni pisarze: R. Brandstaetter, C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, poezje ks. Jana Twardowskiego; wszelkiego typu sporty, a zwłaszcza gry zespołowe; komputery.