Dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL


Wykłady monograficzne:

Biblia a duchowość: Godność i świętość kobiety w świetle Biblii i w nauce Kościoła (2013-2014)

 

„Jak Kościół ma wszelkie znamiona Matki (na wzór Maryi), tak matki wierzące mają wszelkie znamiona Kościoła”. Trzeba dziś mówić o kobiecie Bożym językiem. Promieniowanie kobiecości, którego blask próbuje się dziś zgasić mentalnością przyjemności, konsumpcji i kultu ciała, musi na nowo rozjaśnić pięknem godności i powołania kobiety. Wykład o duchowości kobiety, o tym, jak objawić Ewangelię kobiecie oraz o pięknych wzorach świętych niewiast dla współczesnych kobiet.

Dr hab. Teresa Paszkowska, prof. KUL pracuje od 1999 r. na Wydziale Teologii, w Instytucie Teologii Duchowości KUL, obecnie jako kierownik Katedry Formacji Duchowej.

Jest autorką ponad 180 publikacji, w tym ok. 140 naukowych. Wiele spośród nich obejmuje tematykę dotyczącą duchowości kobiety, m.in. książki, które zawierają treści podjęte podczas dwu sesji zorganizowanych w KUL z inicjatywy Katedry kierowanej przez prof. T. Paszkowską.

Pierwsza miała miejsce w związku z 20-leciem ogłoszenia listu apostolskiego Jana Pawła II Mulieris dignitatem (15 VIII 1998). Ogólnopolska konferencja zatytułowana Mulieris dignitaspromieniowanie kobiecości, odbyła się dniu 8 grudnia 2008 r. i zgromadziła w KUL ponad 200 osób.

Druga sesja była związana z Rokiem św. Klary, ogłoszonym w 800-lecie podjęcia przez nią powołania do życia zakonnego (2011). Postać Świętej została potraktowana priorytetowo i wyeksponowana w prelekcjach, jednakże inspiracje płynące z tej postaci omówiono też na przykładzie innych świętych i możnych kobiet, a w dalszej perspektywie także innych kobiet radykalnych w swych postawach, niezależnie od przynależności czasowej i kulturowej. Na sesję przybyło wiele sióstr, także spoza klauzury, który uczciły w ten sposób swoją patronkę.

Materiały z obu sesji, poszerzone o dodatkowe zagadnienia opublikowano w edycjach zbiorowych Mulieris dignitaspromieniowanie kobiecości (Lublin 2009, ss. 384) oraz Desperacja kobieca czy radykalizm duchowy? 800-lecie powołania św. Klary z Asyżu, red. T. Paszkowska, R. Prejs OFMCap (Lublin 2012, ss. 312).

Inne publikacje o tematyce kobiecej dotyczą Matki Bożej (m.in. Rozważania o wierze Błogosławionej Dziewicy Maryi), kilku świętych kobiet (m.in. publikacje o duchowości św. Klary z Asyżu), zagadnień ogólniejszych – publikacje o duchowości albo mistyce innych świętych kobiet (m.in. Nowa Doktor Kościoła – trzeźwa mistyczka nadreńska Hildegarda
z Bingen
; Kobiecość uduchowiona w młodości, do: Chiara Luce Badano) oraz publikacje ogólne o duchowości kobiety (m.in. Rozeznawanie kobiece – wybrane przypadki).