ks. Jan K. Miczyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siła tkwi w prostocie… to genialny opis naszego Wykładowcy. Skromność i otwartość, które jasno wskazują na dojrzałą duchowość Prowadzącego. Bo właśnie o roli Biblii w formacji chrześcijańskiej duchowości, pięknie mówi ks. Jan, dając świadectwo głębokiej przyjaźni z Chrystusem w służbie Jego Ewangelii i drugiemu człowiekowi…

Ks. dr Jan Krzysztof Miczyński – ur. 1971 r., kapłan Archidiecezji Lubelskiej; absolwent KUL (studia magisterskie i licencjackie) i Gregorianum w Rzymie (studia doktoranckie); napisał pracę magisterska pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Czesława S. Bartnika, doktorat zaś – pod kierunkiem prof. Bruno Secondina O. Carm. (wydany drukiem w Rzymie w 2005 r. w uniwersyteckiej serii Tesi Gregoriana, zatytułowany La cristologia esistenziale nell’esperienza e nella dottrina di Elisabetta della Trinità); od października 2005 r. pracownik naukowy KUL; adiunkt w Katedrze Historii Duchowości w Instytucie Duchowości.

Podstawowy Kurs Formacji Biblijnej: Biblia w duszpasterstwie i życiu duchowym chrześcijan (od 2011/2012)