Ks. prof. dr hab. Artur J. Katolo. Obywatel Republiki Włoskiej. Absolwent studiów specjalizacyjnych z filologii klasycznej – glottodydaktyka języka łacińskiego (Università degli Studi „Tor Vergata” w Rzymie), filologii włoskiej – glottodydaktyka języka włoskiego (Instytut ICOTEA w Mediolanie), teologii moralnej (Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale w Mediolanie) i bioetyki (Scuola di Medicina e Scienze Umane w Mediolanie).We Włoszech (2009) otrzymał tytuł profesora zwyczajnego w dziedzinie nauk religioznawczych, w zakresie filozofii-teologii moralnej (professore stabile).

Praca: 1997-2000 Scuola di Formazione Teologica w San Miniato; 2000-2002 Instytut Jana Pawła II KUL w Lublinie; 2002-2012 Ponitifcia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale – ISSR i ITCS w Rende (od lipca 2012 professore emerito tejże uczelni).

Aktualnie pracuje w Ateneum Szkoła Wyższa w Gdańsku – Wydział Studiów Edukacyjnych (Pedagogika i Nauki o Rodzinie) oraz Wydział Neofilologiczny (Italianistyka). Prowadzi również wykłady zlecone na Politechnice Lubelskiej. Dyrektor naukowy (od 2010) włoskiego periodyku „Dike kai nomos. Quaderni di cultura politico-giuridica” (Cosenza).

Tłumacz następujących pozycji książkowych z języka włoskiego: G. Cappeletto, Hiob. Człowiek i Bóg spotykają się w cierpieniu (2009); E. Zolli, Nazarejczyk (2015); Papież Franciszek, Rodzina uratuje świat (2016); C. Crescimanno, Wiarygodność historyczna Ewangelii (2016); G. Barra, Prawdziwy Kościół? Tylko katolicki (2016); L. Boccenti, Jeśli jest Bóg, to dlaczego istnieje zło? (2016); S. Scaranari, Islam a chrześciaństwo (2016); R. Di Muro, Maksymilian Kolbe – tryumf miłości (w trakcie publikacji). Redaktor (wraz z P. B. Helzel) monografii: Autorità e crisi dei poteri (2012).

Autor rozdziałów w monografiach w Polsce i we Włoszech oraz artykułów naukowych w czasopismach polskich, włoskich, słowackich.

Autor książek: ABC bioetyki (1997); Embrion ludzki – osoba, czy rzecz? (2000); Bioetyka starożytności chrześcijańskiej (2003); Moralny obowiązek pomocy dziecku nienarodzonemu według „Embriologia sacra. Ovvero dell’uffizio de’sacerdoti, medici e superiori, circa l’eterna salute de’bambini racchiusi nell’utero. Libri quattro” Francesco Emanuello Cangiamila ( 1702-1763)” (2006); La medicina disumana…Politica sanitaria del Terzo Reich come negazione dei principi morali della medicina (2009); Contra in vitro (2010); Eugenika i eutanazja. Doświadczenie hitlerowskie (2012).

Działalność społeczna

Założyciel i prezes Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Cosenza (2008).

Autor 15 wystaw fotograficznych we Włoszech dotyczących historii niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski w latach 1939-1945.

W styczniu 2010, za działalność we Włoszech na rzecz odkłamywania historii dotyczącej Polski podczas II wojny światowej, odznaczony medalem „Pro Memoria” przez Polski Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Kapelan Associazione Nazionale Carabinieri oraz prezes oddziału polskiego Associazione Nazionale Ex Internati. Od 2012 organizator ceremonii w Polsce upamiętniających żołnierzy włoskich zamordowanych przez Niemców w latach 1943-1945 za odmowę dalszej walki po stronie Hitlera i Mussoliniego.

Założyciel grupy muzycznej „Strinari di Lublino”, która wykonuje muzykę folklorystyczną Włoch południowych. W zespole gra na flecie poprzecznym oraz ciaramelli.


 

Wykłady monograficzne (2012-2013): Biblia w świecie nauki: Biblia i medycyna