Ks. prof. dr hab. Waldemar Rakocy, CM

Pogłębiony Kurs Formacji Biblijnej: Teologia św. Pawła

 

Kapłan, biblista, naukowiec… Jego słowo i postawa mówią: Bóg jest kochającym Ojcem i z każdej okoliczności naszego życia, nawet tej najtrudniejszej z każdej naszej słabości, może wyprowadzić dobro… Zawsze przygotowany – z wykładem i dobrym dowcipem, Na jego wykładzie nikt nawet nie pomyśli o drzemce.

 

                Urodził się 11 listopada 1960 r. w Głuchołazach na Opolszczyźnie. W 1979 r. zdał egzamin maturalny w LO im. Bolesława Chrobrego i wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo. W 1985 r. uzyskał stopień magistra teologii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a 25 maja przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Kazimierza Górnego.

W październiku 1985 roku podjął studia specjalistyczne z zakresu nauk biblijnych w Papieskim Instytucie Biblijnym (Rzym), następnie w École Biblique et Archéologique (Jerozolima) oraz w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (Rzym) uwieńczone licencjatem z nauk biblijnych i doktoratem z teologii biblijnej (1991) na podstawie rozprawy Il trionfo del piano salvifico di Dio. Studio letterario del genere e della funzione di Atti 12, 1-24(promotor: prof. Fritzleo Lentzen-Deis). Po powrocie do Polski został zatrudniony w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie, a od 1994 roku także w Instytucie Nauk Biblijnych KUL.
W 2001 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy nt. Obraz i funkcja faryzeuszy w dziele Łukaszowym (Łk-Dz). Studium literacko-teologiczne (Lublin 2000, ss. 288). Dwa lata później został zatrudniony w KUL na stanowisku prof. nadzwyczajnego. W dniu 22 października 2007 roku otrzymał tytuł naukowy profesora, a od 2009 r. jest zatrudniony w KUL na stanowisku profesora zwyczajnego.
Przedmiotem jego zainteresowań naukowych są początki chrześcijaństwa, a wśród istniejących na ten temat źródeł szczególnie dzieło Łukaszowe (Łk-Dz) oraz piśmiennictwo apostoła Pawła. W dziele Rozmowy z Pawłem z Tarsu. O Bogu i człowieku, przybliżył życie i myśl Apostoła Narodów, które w znaczący sposób wpłynęły na kształt chrześcijaństwa. Opublikował ponad 40 artykułów naukowych z zakresu biblistyki (w tym kilka z mariologii), w jęz. polskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Jest też współautorem kilku prac zbiorowych. Pod jego kierunkiem powstały dotychczas cztery rozprawy doktorskie.
Należy do znawców objawień maryjnych z 1830 r., jakie miały miejsce w Paryżu (Rue du Bac), co znalazło wyraz w publikacji Święta Katarzyna Labouré i Cudowny Medalik (Częstochowa 2010, ss. 192).
Oprócz działalności badawczej prowadzi zajęcia w KUL, na kursie podstawowym i doktoranckim, oraz w Instytucie Teologicznym w Krakowie. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich, oraz członkiem kilku krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych.
Więcej na stronie osobistej: http://www.waldemarrakocy.pl/