Mgr Grzegorz Barasiński

Wykłady monograficzne: Tekst Pisma Świętego: Mistyka kaligrafii  (2011/2012); Tekst Pisma Świętego: Pismo hebrajskie (2012/2013)

Litera wcale nie jest,

jak tuszy niektóry,

Czymś dowolnym,

co nie ma swej architektury,

Ani uzasadnionym

na pierwiastku wiecznym!

Stara jak słowo,

ona czyni je statecznym.

(C. K. Norwid, Rzecz o wolności słowa)
Urodził się w 1987 r. Skryba & iluminator, religioznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego. Kaligrafuje alfabetem łacińskim, rosyjskim i hebrajskim; odtwarza historyczne pergaminy, projektuje własny karty manuskryptów. W obszarze jego zainteresowań znajduje się religijny i mistyczny wymiar pięknego pisania ksiąg świętych oraz pismo nauczane w pierwszych klasach szkół podstawowych. Zgłębia wszelkie dziedziny związane z kaligrafią – paleografia, historia sztuki, pergaminiarstwo, iluminatorstwo, historia pisma, które w założonej przez siebie Krakowskiej Szkole Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych. Organizator wydarzeń promujących kaligrafię: "List do Świętego Mikołaja" i "Z Kells do Krakowa"; pomysłodawca i członek założyciel Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego, pomysłodawca i organizator Letniej Szkoły Kaligrafii i Iluminacji w Wigrach. Prowadzi regularne warsztaty w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lublinie.

Prowadził zajęcia z kaligrafii i historii pisma m.in. dla Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Fundacji dla UJ, Wojewódzkiego Konkursu Kaligraficznego w Rajbrocie, Ogólnopolskiego Dnia Pisania Piórem (promocja marki Parker), Stowarzyszenia Piórem Feniksa, Muzeum Archeologicznego w Głogowie, Akademii Dzieci przy UJ, koła naukowego religioznawców i judaistów przy UJ, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Twórców Sztuki Sakralnej "Ecclesia", Drogi Ikony w Warszawie; Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; współpracuje z agencjami reklamowymi, wieloma bibliotekami i muzeami w całej Polsce.

Prywatnie mąż Anny, ojciec Anastazji i Michaliny.

Strony interntowe:

www.kaligrafia.edu.pl

www.kaligraf.eu

www.calligraphers.eu