Prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa

Wykłady monograficzne: Biblia a kultura: Biblia w literaturze (2013/2014); Biblia a literatura: Biblia w literaturze polskiej (2015/2016)

J 1, 1: "Na początku było Słowo" – najbardziej lubię poszukiwać Słowa w słowie…

Urodziła się w 1955 r. w Katowicach, gdzie ukończyła edukację szkolną. Studiowała filologię polską oraz teologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uzyskałam tytuł magistra filologii polskiej w 1980 r. na podstawie rozprawy Poezja religijna 1976 roku. Zagadnienia genologiczne. Jako studentka rozpoczęła współpracę z Międzywydziałowym Zakładem Badań nad Literaturą Religijną istniejącym w KUL i współpracowała z nim wiele lat. W 1983 r. rozpoczęła pracę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim jako asystent stażysta przy Katedrze Literatury Współczesnej. W 1988 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie pracy pt. Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny, promotorem była prof. Maria Jasińska-Wojtkowska. Habilitowała się na podstawie rozprawy Wypowiedzieć Słowo. Stanisław Vincenz wobec dziedzictwa kultury w 1998 r. Od 1999 r. kieruje Katedrą Literatury Współczesnej KUL. W 2008 r uzyskała tytuł profesora. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, pełni funkcję przewodniczącej Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy PAN Oddział w Lublinie. Jest autorką stu kilkudziesięciu publikacji na temat literatury XX i XXI, szczególnie zwraca uwagę na obecność sacrum w literaturze oraz inspirującą twórców rolę Biblii.

"Uspokój się we mnie moja duszo, bo Pan okazał Ci dobroć" (Ps 116, 7).