dobroslaw_baginski

Prof. Dobrosław Bagiński znany jest z wielu dzieł sakralnych.

Wnętrze kościoła św. Andrzeja Boboli na Czechowie, projekt ołtarza papieskiego z 1987r. na Czubach,  rzeźby w kościele Matki Bożej Królowej Polski na Tatarach w Lublinie, a także pomnik Cyryla i Metodego w Bautzen i krucyfiks w kościele w Erlangen w RFN – to tylko niektóre z jego prac.

Droga Krzyżowa w kościele św. Andrzej Boboli otrzymała Nagrodę Artystyczną Miasta Lublina.

Za osiągnięcia twórcze w dziedzinie sztuki sakralnej prof. Dobrosław Bagiński został uhonorowany medalem „PER ARTEM AD DEUM” – PONTIFICIUM CONSILIUM DE CULTURA  (Papieskiej Rady Kultury przy Stolicy Apostolskiej).

Wykłady monograficzne (2016/2017): Biblia  a sztuka: Symbolika biblijna