Rekolekcje biblijne

Rekolekcje biblijne w Nałęczowie – 22-24 stycznia 2016 r.

EWANGELISTA MATEUSZ O TRUDNEJ ŁASCE CIERPIENIA

W dniach od 22 do 24 stycznia 2016 r. w Domu Rekolekcyjnym PROMIEŃ w Nałęczowie podczas Rekolekcji Biblijnych można było wsłuchać się w przesłanie Ewangelii św. Mateusza o sensie ludzkiego cierpienia. O trudnej łasce cierpienia według tego ewangelisty mówił ks. prof. Mirosław Wróbel biblista KUL.

Duchowym wprowadzeniem w te rekolekcje było pełne poezji i ducha wiary śpiewanie pani Antoniny Krzysztoń. Czując się, w pewnym sensie, domowniczką domu Zgromadzenia Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Nałęczowie przyjechała ona do sióstr, by dla nich i z nimi pośpiewać kolędy. Do tego rodzinnego spotkania dołączyli uczestnicy rekolekcji. Wsłuchując się w kolędową opowieść o Dzieciątku, Maryi i łzach św. Józefa, powtarzając refreny, śpiewając fragmenty utworów pani Antoniny, można było usłyszeć Boże wezwanie do tego, by stać się głosicielem prawdy, że Bóg jest wśród nas.

Boża obecność, o której śpiewała pani Antonina Krzysztoń jest związana z dobrowolnie przyjętym cierpieniem. Bóg stał się człowiekiem, aby doświadczyć czułości serca matki, ale także cierpień związanych z ucieczką i ludzką wrogością. Jakie jest pochodzenie cierpienia, które jest złem? Przecież Bóg stworzył nas do szczęścia i wszystko, co uczynił jest dobre, bardzo dobre. Na to jedno z najtrudniejszych pytań odpowiadał w oparciu o słowo Boże ks. prof. Mirosław Wróbel. Podczas konferencji wyjaśnił, że Biblia jasno określna, iż źródłem cierpienia jest szatan. Naturą działania szatana jest śmierć. Pismo święte nazywa go zabójcą i ojcem kłamstwa. Odrzucenie Boga poprzez grzech, do którego nakłonił i nakłania człowieka szatan, prowadzi do śmierci. Bóg jednak będąc wierny w miłości przyjmuje na siebie konsekwencje wszystkich grzechów – niewyobrażalne cierpienie w misterium krzyża – aby uchronić nas od cierpienia, które trwa wiecznie – piekła.

Walka o każdego z nas trwa. Jej przebieg i mechanizmy pokazuje opis kuszenia Jezusa. Chrystus przygotowuje nas do życia, które jest walką ze złem. Swoim przykładem pokazał, jak należy zachować się wobec pokus. Brak kompromisów, nie podejmowanie dialogu ze złem, karmienie się i życie słowem Bożym, całkowite zawierzenie siebie Bogu, to recepta na zwycięstwo. Drogą do niego jest przyjęcie krzyża – swojej cząstki cierpienia, które przyjął Jezus. Uczestnictwo w jego cierpieniu pozwala nam mieć udział także w Jego zwycięstwie. Każdy z nas został wezwany z zaufaniem, po imieniu do nowego życia, które nam przyniósł przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.

Uczestnicy rekolekcji mogli nawiązać osobisty dialog z Jezusem o swoim doświadczeniu cierpienia podczas medytacji, adoracji Najświętszego Sakramentu, samotnych spacerów. W sobotni wieczór był czas na podzielenie się swoimi przeżyciami i zadawanie ks. profesorowi pytań, które pojawiły się podczas rozważania tekstów biblijnych. Rekolekcje zakończyła niedzielna msza święta, podczas, której zabrzmiało na nowo wezwanie do radości rodzącej się ze słuchania słowa Bożego. Liturgię tej mszy św. uświetniła Anna Samoń grą kolęd na skrzypcach.   

 

 

Rekolekcje biblijne w Nałęczowie

Dzieło Biblijne Jana Pawła II Archidiecezji Lubelskiej I Zgromadzenie Sióstr Służek NMP Niepokalanej w Nałęczowie zapraszają na Spotkanie Biblijne pt. „Ewangelista Mateusz – o trudnej lasce cierpienia”, w Domu Rekolekcyjnym Promień w Nałęczowie (ul. 1-go Maja 24), w dniach 22-24 stycznia 2016 r., które poprowadzi biblista  ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Rekolekcje w dniu 22 stycznia o godz. 19.00 rozpocznie koncert Antoniny Krzysztoń.
Informacje i zgłoszenia są przyjmowane pod tel. 815 014 432.

Serdecznie Zapraszamy!
Szczegółowy program poniżej.